Esirakentamisurakka on lisännyt rekkaliikennettä ja roskaisuutta Hernesaaressa – Ongelmiin on nyt puututtu

Hernesaari ja Telakkaranta
19. huhtikuuta 2021
Hernesaaren esirakentaminen on käynnissä.
Hernesaaren itärannan esirakentamisurakka on lisännyt kuorma-autoliikennettä alueelle ja tuonut muoviroskaa rannoille alkukeväästä. Ongelmiin on nyt puututtu.

Kesällä 2020 aloitettua Hernesaaren itärannan esirakentamista päästiin jatkamaan talvitauon jälkeen maaliskuun lopussa 2021.

Meritäytöissä hyödynnetään Vuosaaren sataman väylän syventämisurakassa muodostuvaa kalliolouhetta, joka kuljetetaan Hernesaareen proomuilla. Nyt louhetta joudutaan kuitenkin tuomaan myös kuorma-autoilla Jätkäsaaren länsirannalta ja muista rakennuskohteista, sillä Vuosaaresta saadaan arvioitua vähemmän louhetta.

Helsingin kaupunki on pyrkinyt jo vuosia hyödyntämään rakentamisesta tulevia maa- ja kivimassoja mahdollisimman tehokkaasti ja lähellä. Suurin osa Hernesaarenrannan rakentamiseen tarvittavasta louheesta tuodaan proomuilla Vuosaaresta ja suurin osa rekoilla kuljetettavasta louheesta Jätkäsaaresta.

Rekkakuljetukset jatkuvat arviolta koko loppuvuoden 2021, mutta pääosa kuljetuksista pyritään ajoittamaan kesäkuukausiin. Louhetta kuljetetaan kuorma-autolla arkisin kello 7–22. Vuosaaresta kuljetuksia voi tulla myös muina ajankohtina.

Siivousta on tehostettu

Lisääntyneen kuorma-autoliikenteen lisäksi urakasta ei aiheudu Hernesaaren alueen asukkaille muuta eritystä häiriötä.  Roskaisuus on kuitenkin lisääntynyt työmaa-alueen lähellä, ja erityisesti Eiran uimarannalta on löytynyt muovijätettä, kuten styroksia, impulssiletkuja ja muovilangan palasia. Niitä on ajelehtinut Helsingin rannoilla aiemminkin, kun merta on täytetty kalliolouheella.

– Vuosaaresta Hernesaareen tuodut maamassat eivät ole sisältäneet roskia, mutta Jätkäsaaren louheessa on valitettavasti ollut mukana muun muassa nallilankaa, Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen toteaa.

Hernesaaressa urakoitsija siivoaa vesistöjä sitä mukaa, kun muoviroskaa nousee meren pintaan. Kaupunki on tehostanut siivousta rannalla.

Hernesaaren ei voida rakentaa roskaantumista estävää suojaverhoa, sillä se ei kestä avomeriolosuhteita. Hernesaareen rakennetaan syksyllä 2021 penger, jonka sisäpuolelle jatkotäytöt pääasiallisesti tehdään.

– Penkereen valmistumisen jälkeen meritäytöstä aiheutuvaa ympäristön roskaantumista ei pitäisi juurikaan esiintyä, Mikko Suominen sanoo.

Hernesaaren itärannan esirakentaminen alkoi vuonna 2020 ja päättyy tammikuussa 2022. Ruoppaus- ja täyttötyöt ajoittuvat vuosille 2020–2021. Hernesaareen rakennetaan 2020-luvulla noin 7500 asukkaan merellinen kaupunginosa, ja tänä vuonna aloitettava meritäyttö on osa asuinalueen rakentamista. Alueella tarvittavien meritäyttöjen määrä on kokonaisuudessaan 1 200 000 kuutiometriä.

Lisätietoja Hernesaaresta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/hernesaari-ja-telakkaranta 

Urakkaa koskevat kysymykset
Laine Tomi
projektipäällikkö
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 39762
tomi.m.laine(a)hel.fi