Koivusaaren uusi asunto- ja työpaikka-alue päätöksentekoon

Koivusaari
19. huhtikuuta 2021
Koivusaaren merellinen kaupunginosa rakentuu uuden metroaseman ympärille tarjoten asuntoja 5 000 asukkaalle sekä 3 300–4 000 työpaikkaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Koivusaaren tarkistettua asemakaavaa kokouksessaan 20. huhtikuuta, jonka jälkeen asemakaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Koivusaaren merellinen kaupunginosa rakentuu uudenmetroaseman ympärille tarjoten asuntoja 5 000 asukkaalle sekä 3 300–4 000työpaikkaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Koivusaaren tarkistettuaasemakaavaa kokouksessaan 20. huhtikuuta, jonka jälkeen asemakaava eteneekaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Koivusaareen, Lauttasaaren länsipuolelle on suunniteltu uusi metroaseman ympärille rakentuva merellinen kaupunginosa. Koivusaari tarjoaa tulevaisuudessa kaupunkimaista asumista noin 5 000 asukkaalle tehokkaan joukkoliikenneyhteyksien varrella, muutaman minuutin metromatkan päästä Helsingin keskustasta ja Espoosta. Koivusaaren keskustan toimistotyöpaikat ja kaupalliset palvelut tuovat alueelle toimintaa ja ihmisiä myös päivisin, työpaikkoja alueelle tulee noin 3 300–4 000.

Saaristomaisemaja meri ympäröivät Koivusaaressa asuvia ja työskenteleviä

Koivusaaren omaleimainen identiteetti noudattaa suunnitelman keskeisiä ajatuksia, joita kansainvälisen kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta on kehitelty. Asemakaavassa asunnot sijoittuvat polveileviin niemenkärkiin ja saaren pääkadun molemmin puolin. Rakennetun ja rakentamattoman alueen raja on selvä – saaren sisäosiin muodostuu suojattuja, mittakaavaltaan intiimejä piha- ja katutiloja. Asuinrakennukset ovat pääosin 5–7 -kerroksisia ja kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on alle 600 metrin kävelyetäisyys metroasemalle.

”Meri on keskeinen osa Koivusaaren identiteettiä – suuresta osasta asuntoja avautuu merinäköala, saaren ympäri kiertää rantareitti ja tärkeimmät puistot ja virkistyspaikat sijoittuvat rannoille. Koivusaari muuttuu nykyisestä väljästi veneilijöiden käyttöön rakennetusta ja osittain virkistyskäytössä olevasta saaresta kaupunkimaisesti rakennetuksi saareksi”, kuvaa asemakaavoituksen tiimipäällikkö Mikko Reinikainen kaupunkiympäristön toimialalta.  

Kaupunkimaistaasumista tehokkaan joukkoliikenneyhteyksien varrella

Koivusaaren keskustaan suunniteltu uusi keskustakortteli sisältää arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan Suomessakin uudenlaisen IKEA-tavaratalon lisäksi päivittäistavarakaupan, katutasoon sijoittuvaa kivijalkaliiketilaa, hotellin sekä toimistotilaa. Alueelle on suunniteltu myös kaksi yhteiskäyttöistä pysäköintilaitosta, jotka palvelevat kaupallisen keskuksen lisäksi sekä ympäröiviä asuntokortteleita että muita toimitilakäyttäjiä. Ikea Real Estate Oy:lle esitetään tonttivarausta jatkosuunnittelua varten. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa 27.4., jonka jälkeen varaus etenee kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätettäväksi. Toimitilatontteja on tarjolla myös muulle toiminnalle, sillä Ikean tonttivaraus kattaa noin puolet Koivusaareen toimitilakerrosalasta.

Koivusaaren liikennesuunnittelussa on huomioitu kattavasti eri liikkumismuodot. Pyöräily on katuluokasta riippuen pyöräkaistoilla tai ajoradalla, pyöräliikenteen pääreitti Länsibaana on Länsiväylän pohjoispuolella. Katujen sekä ranta- ja puistoreittien muodostama jalankulkuverkko on kattava ja katuverkkoa täydentävät myös pihakadut. Metroasemalle on luontevat ja suorat yhteydet. Uusi Vaskilahdenkatu yhdistää Lauttasaareen ja Länsiväylän yli rakennettava Koivusaaren puistokatu yhdistää puolestaan eteläisen ja pohjoisen Koivusaaren toisiinsa. Koivusaaren eritasoliittymä korvaa nykyisen Katajaharjun eritasoliittymän. Koivusaaren rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuosina 2023–2024, alue valmistuu kokonaisuudessaan 2030-luvulla.

Tutustu Koivusaaren asemakaava-aineistoihin (Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaineisto 20.4.2021)