Strömbergin puiston upeat maisemat peruskorjataan – kylkeen nousee myös uutta asuinrakentamista

Raide-Jokeri
23. huhtikuuta 2021

Pitäjänmäessä yhdistyvät perinteinen yritysalue ja moderni asutus. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet ympäri pääkaupunkiseutua, ja sinne yltää myös pikaraitiotie Raide-Jokeri vuonna 2024.

Strömbergin puisto on Pitäjänmäen alueen merkittävimpiä puistoja. Se on nyt peruskorjauksen tarpeessa: tavoitteena on viihtyisä ja turvalliseksi koettu kaupunginosapuisto. Strömbergin puiston ja Puropuistikon suunnittelu onkin jo alkanut.

Puistoissa tullaan muun muassa kunnostamaan ja parantamaan istutuksia, reittejä, rakenteita ja valaistusta sekä korostamaan puiston upeita näkymiä. Tarkoituksena on tuoda puiston hienoja elementtejä, kuten vettä, paremmin esille. Strömbergin puistossa sijaitsee upea vesiputous, joka on lähes kolme metriä korkea. Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä Pitäjänmäentien alitse rakennetaan uusi, leveämpi ja valoisampi alikulku Strömbergin puiston ja Talin siirtolapuutarhan välille.

Suunnittelu perustuu Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelmaan sekä Mätäjoen hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

 Giovanni Chaurand / Sitowise.

Luontoarvot otetaan huomioon

Strömbergin puisto jakautuu länsipuolella sijaitsevaan keidasmaiseen purolaaksoon sekä kallioiseen mäkeen puiston itäpuolella, jossa sijaitsee myös leikkipuisto Strömberg. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Strömbergin tien pohjoispuolella sijaitseva Puropuistikko. Puropuistikon lammikko on liettynyt, ja se tullaan ruoppaamaan.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös kalateiden yleissuunnittelu, joka mahdollistaa vaelluskalojen, kuten erittäin uhanalaisen meritaimenen, nousun Mätäjoen latvavesille. Muualta Mätäjoesta nousuesteet on jo poistettu. Lisäksi puroon lisätään taimenen kutusoraikoita.

Puistojen alueella kehitetään myös liito-oravan kulkuyhteyksiä ja otetaan ympäristö ja luontoarvot hyvin huomioon. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuutta toteuttaa ns. saukkohylly Mätäjoen junaradan ja Kaupintien alittavaan tunneliin. Tätä pitkin eläimet voisivat kulkea puron ympäristössä risteämättä liikenteen kanssa.

Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy, SRV

Ensimmäiset uudet asunnot valmiina toukokuussa

Strömbergin puiston viereen on rakentumassa SRV:n kolmen asuinkerrostalon kokonaisuus.

”Pitäjänmäen teollinen historia ulottuu 1800-luvun puoliväliin, jolloin juuri tähän kohtaan Mätäjoen varrella perustettiin Helsingin ensimmäinen panimo. Pitäjänmäki säilyy tulevaisuudessakin merkittävänä yritysalueena mutta asuminen sopii erityisen hyvin juuri tähän kohtaan hienon puiston, hyvän saavutettavuuden sekä läheisten liikuntamahdollisuuksien ja ryhmäpuutarhan vuoksi”, kuvailee Pitäjänmäen alueesta vastaava Raide-Jokerin aluerakentamisprojektin johtaja Ari Karjalainen.

Korttelista ensimmäisenä valmistuu Väinämöisenrinne, jonne uudet asukkaat pääsevät muuttamaan 15.5.2021. Rakenteilla on parhaillaan myös vuokra-asuntoja, joiden valmistuminen on loppusyksystä 2021. Korttelin kolmas talo valmistuu keväällä 2022.

Talojen väliin muodostuu suojainen korttelipiha leikki- ja oleskelualueineen, ja rakennusten välisen pihan alle rakennetaan kaksikerroksinen pysäköintirakennus. Pihapiirissä säilytetään tontin käyttöhistoriasta muistuttava punatiilinen, kaksikerroksinen porttirakennus, joka tulee kaikkien tontin asuintalojen yhteiskäyttöön. Tontilla on ennen sijainnut Kalevala-Korun tehdas, ja alueen historia nouseekin esille talojen porraskäytävien Kalevala-aiheisissa koristemaalauksissa.

Kuvat: Giovanni Chaurand / Sitowise ja Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy / SRV.