Mannerheimintien ja sen sivukatujen liikennesuunnitelmiin toivotaan asukkaiden mielipiteitä

Keskusta
26. huhtikuuta 2021
Helsingin kaupunki on laatinut Mannerheimintielle (välillä Helsinginkatu–Reijolankatu) ja sen sivukaduille liikennesuunnitelmaluonnoksen, johon toivotaan mielipiteitä asukkailta 16.5.2021 mennessä. Suunnitelmat liittyvät Mannerheimintien peruskorjaukseen (välillä Postikatu–Reijolankatu), jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2023. Peruskorjauksessa uusitaan maanalainen kunnallistekniikka sekä kadun rakenteet ja laitteet.

Helsingin kaupunki on laatinut Mannerheimintielle (välillä Helsinginkatu–Reijolankatu) ja sen sivukaduille liikennesuunnitelmaluonnoksen, johon toivotaan mielipiteitä asukkailta 16.5.2021 mennessä. Suunnitelmat liittyvät Mannerheimintien peruskorjaukseen (välillä Postikatu–Reijolankatu), jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2023. Peruskorjauksessa uusitaan maanalainen kunnallistekniikka sekä kadun rakenteet ja laitteet.

Nyt kommentoitavana olevassa liikennesuunnitelmaluonnoksessa Mannerheimintielle on esitetty mm. uudet yksisuuntaiset pyörätiet, minkä lisäksi raitiotieliikenteen edellytyksiä on parannettu ja liikenneturvallisuutta edistetty monin eri keinoin. Jalkakäytävien leveys on suunniteltu nykytilannetta kapeammaksi, mutta jalankulun liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä on parannettu. Samalla suunnitelman tavoitteena on turvata myös bussi- ja jakeluliikenteen toimintaedellytykset ja pääkadulle ominaisen kaupunginosia palvelevan liikenteen toimivuus.

Katuremontissa kaupunkikuvallisesti merkittävä muutos on Mannerheimintien itäreunan katupuurivin uusiminen. Uusimisen yhteydessä puiden kasvuolosuhteita pyritään parantamaan nykyisestä. Liikenteelliset ratkaisut on sovitettu yhteen uusien katupuiden kanssa siten, että puita saadaan sijoitettua katutilaan mahdollisimman paljon ja puurivistä muodostuu mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus. Nykyiset Helsingin puistikossa sijaitsevat vaahterat pystytään katuremontissa pääosin säilyttämään.

Suunnittelussa on huomioitu jo aiemmin hyväksytyt Mannerheimintien katusuunnitelmat Helsinginkadun ja Runeberginkadun risteysalueella sekä välillä Nordenskiöldinkatu–Reijolankatu.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Palautetta luonnokseen voi antaa 16.5.2021 asti Kerro kantasi -verkkopalvelussa. Saatua palautetta hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Liikennesuunnitelma etenee seuraavaksi päätöksentekoon, jonka jälkeen liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan katusuunnitelmat. Katusuunnitelmaluonnokset valmistuvat syksyllä 2021, jolloin niistä on myös mahdollista antaa palautetta.
Mannerheimintien peruskorjaus (välillä Postikatu–Reijolankatu) on tarkoitus aloittaa vuonna 2023.

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmasta maanantaina 10.5. kello 18

Liikennesuunnitelmasta järjestetään myös verkkotilaisuus, jossa suunnitelma esitellään ja siitä voi keskustella. Verkkotilaisuus on maanantaina 10.5.2021 kello 18–19. Lisätiedot ja liittymislinkin löydät osoitteesta: hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuden tallenne tulee Kaupunkiympäristön YouTube-kanavalle 16.5. asti.