Meri-Rastilan uudistus käynnistyy lähivuosina – Meri-Rastilan itäosan asemakaava päätöksentekoon

Vuosaari
30. huhtikuuta 2021
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Meri-Rastilan itäosan asemakaavaa kokouksessaan 4. toukokuuta, minkä jälkeen asemakaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavahanke on jälkimmäinen osa Meri-Rastilan kokonaisvaltaista uudistusta, jossa parannetaan alueen nykyisiä palveluita ja rakennetaan tulevina vuosina uusia asuntoja yhteensä jopa 4400 uudelle asukkaalle metroaseman läheisyyteen.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Meri-Rastilan itäosan asemakaavaa kokouksessaan 4. toukokuuta, minkä jälkeen asemakaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavahanke on jälkimmäinen osa Meri-Rastilan kokonaisvaltaista uudistusta, jossa parannetaan alueen nykyisiä palveluita ja rakennetaan tulevina vuosina uusia asuntoja yhteensä jopa 4400 uudelle asukkaalle metroaseman läheisyyteen.

Meri-Rastilan itäosan asemakaava koskee 1990-luvulla rakennetun kerrostaloalueen itäosaa sekä Pohjavedenpuiston ja Ison Kallahden puiston seutua. Muutos mahdollistaa uusia asuntoja noin 2000 asukkaalle sekä uusille tonteille viheralueiden reunoille että nykyisten korttelien purkavan uusrakentamisen kautta. Alueelle voidaan rakentaa lisäksi uusi päiväkoti, kävelyn ja pyöräilyn reittejä parannetaan ja alueen puistoja kunnostetaan. Asemakaavan viimeistelyssä on tehty tarkentavia luontoselvityksiä lahokaviosammaleen esiintymisalueista sekä kehitetty puistojen välisiä viheryhteyksiä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistuksen ensimmäisen osan,Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan helmikuussa 2021. Länsiosan asemakaavasta on tehty valituksia, joita käsitellään hallinto-oikeudessa. Vasta hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen kaava voi tulla lainvoimaiseksi. Meri-Rastilan vaiheittain etenevän täydennysrakentamisen on arvioitu alkavan vuosina 2023–2024, ja kokonaisuudessaan muutokset ajoittuvat arviolta seuraaville 10–15 vuodelle riippuen eri hankkeiden aikatauluista.

”Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa on kehitetty toimintatapoja, joilla aluetta kehitetään pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. Alueen uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-alaisesti ja asukkaiden kanssa keskustellen”, kertoo arkkitehti Sanna Meriläinen kaupunkiympäristön toimialalta.

Linkki: Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 4.5.2021