Hotellitoimintaa, viherkattoja ja asuntoja Vuosaareen

Vuosaari
24. toukokuuta 2021

Kaavamuutokset mahdollistavat täydennysrakentamisen Vuosaaren alueella.

Furuborginkadulle Vuosaaren Ramsinrantaan suunnitellaan hotellin laajennusosaa ja Valkkusuonkujan varteen 3 –5-kerroksisia kerrostaloja. Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen entistä monipuolisemmaksi kongressihotelliksi sekä asuin-, liike- ja/tai palvelutiloja sisältävien kerrostalojen rakentamisen Valkkusuonkujan varteen. Kaavaehdotus on nähtävillä 19.5. –17.6.2021.

Vuosaaren Aurinkolahdessa on käynnistetty asemakaavan muutos, jossa Gustav Pauligin kadun varteen suunnitellaan kahta neljäkerroksista kerrostaloa ja Furumonkuja 3:een kahta kaksikerroksista rivitaloa. Tavoitteena on Aurinkolahden kaupunkirakenteen täydentäminen siten, että se toteuttaa yleiskaava 2016:n mukaista maankäyttöä ja muodostaa luontevan lisän ympäristön korttelirakenteeseen.

Luvassa uudenlaisia viherkattorakenteita

Havainnekuva Arkworks Arkkitehdit Oy

Myös Broändan pientaloalueella Vuosaaren pohjoispuolella on käynnissä asemakaavan muutos. Sen myötä pientalotonteille rakentaminen voi olla aiempaa tehokkaampaa, jos maanomistajat niin haluavat.

Broändan kaavamuutos mahdollistaa myös Kallvikintien varren rakentumattomien tonttien täydennysrakentamisen. Uusia asuntoja on suunnitteilla noin 130 asukkaalle 2–6-kerroksisiin kerrostaloihin. Hankkeessa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille.

 

Havainnekuvat: APRT Oy, TREA Team for Resilient Architecture ja Arkworks Arkkitehdit Oy