Keski-Pasilan Veturitallinpihalle laaditaan suunnitteluperiaatteita – kaupunkilaisilta toivotaan ideoita

Pasila
24. toukokuuta 2021
Veturitallinpihasta halutaan toiminnallisesti monipuolinen ja elämää sykkivä alue, jonka keskeisenä osana on kaupunginosapuisto. Kaupunkilaisilta toivotaan nyt ideoita Veturitallinpihan tulevaisuudesta. Verkkokysely on auki 13. kesäkuuta asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.

Veturitallinpihasta halutaan toiminnallisestimonipuolinen ja elämää sykkivä alue, jonka keskeisenä osana onkaupunginosapuisto. Kaupunkilaisilta toivotaan nyt ideoita Veturitallinpihantulevaisuudesta. Verkkokysely on auki 13. kesäkuuta asti osoitteessakerrokantasi.hel.fi.

Toistasataa kaupunkilaista ideoi vuosi sitten Veturitallinpihan verkkotyöpajassa ja -kyselyssä. Osallistujien näkemyksien pohjalta koostettiin alueen visio, kurkistus mahdolliseen tulevaisuuteen: Veturitallinpiha on tulevaisuudessa elävän kaupunkikulttuurin paikka ja Pasilan kaupunginosapiha. Veturitien varren monitoimihalliin voi mennä keikalle tai hengailla sen viherkatolla. Hallin reunassa olevaa ramppia pitkin pääsee radan ylittävälle sillalle, joka johtaa Savonkadun alueelle. Ratapihan huoltotoiminnot ovat supistuneet radan varressa olevaan uuteen veturitalliin. Raideyhteys pohjoiseen veturitalliin on säilytetty, ovathan tallit aktiivisessa käytössä. Lounaisosan huoltamorakennuksen tilalla on tehokas korttelialue, muutoin lisärakentaminen on maltillista. Nordenskiöldinkatu ylitetään siltaa pitkin Eläintarhaan suuntaan ja Pasilan asemalle pääsee luontevasti keskisen tornin kautta.

”Alustavat tulevaisuuden suunnitelmamme saivat vahvistusta osallistujien näkemyksistä, juuri näin voisi Veturitallinpihaa kuvata 2030-luvulla. Veturitallien historia, maanläheisyys ja toiminnallisuus ovat suunnittelun lähtökohtia ja samalla tärkeitä asioita alueen asukkaille ja yrittäjille. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa Veturitallinpihan suunnitteluperiaatteisiin. Mitä tulisi lisätä tai muuttaa? Millainen alueen puiston tulisi olla?”, kysyy alueen kaavoittaja Sakari Pulkkinen.

Sadan vuoden unesta heräilevän rouhean Veturitallinpihan tulevaisuus on herättänyt suurta mielenkiintoa, kun kaupunkirakenne sen ympärillä tiivistyy Keski-Pasilan suurten rakennusprojektien myötä. Ratapiha-aluetta on poistunut, Veturitie on rakennettu ja kauppakeskus Tripla toimistoineen ja asuntoineen on lähes valmis. Ratapihakortteleita rakennetaan parhaillaan ja läntistä tornialuetta kaavoitetaan. Veturitallinpihalla on tänä päivänä laaja, aidattu rata-piha-alue, Toralinna, Veturitallit sekä huoltoasema.

Suunnitteluperiaatteissa on kyseVeturitallinpihan toiminnoista ja yhteyksistä

Veturitallinpihalla on edellytykset olla Keski-Pasilan eloisa tapahtumakeidas – toiminnallisesti monipuolinen avoin alue, jonka keskeisenä osana on kaupunginosapuisto.  Suunnitteluperiaatteissa luodaan yleisiä suuntaviivoja pitkälle tulevaisuuteen. Periaatteet ohjaavat silloin tarkempaa asemakaavoitusta.

Suunnitteluperiaatteiden kattavaan aineistoon voi tutustua ja kertoa näkemyksensä Kerrokantasi –palvelussa 24.5.–13.6.2021. Lyhyt video toimii johdatuksena alueeseen ja kysymyksiin. Kattavampi aineisto on koottu Suunnitteluperiaatteet -vihkoon.

Suunnitteluperiaatteet koostuvat yleisistä tavoitteista, osa-alueiden kuvailuista sekä alueen yhteyksistä.  Veturipihan osalta tavoitellaan, että alue on julkista ja kaikille avointa, kaupunginosapuisto on alueen keskeisin toiminto ja nykyistä toimintaa halutaan vahvistaa kulttuurin ja luovan työn keskittymänä. Ratapiha-aluetta pyritään supistamaan, Veturitallinpiha on turvallinen ja miellyttävä paikka kaikille eikä alueelle tule ajoneuvoliikennettä huoltoajoa lukuun ottamatta. Suunnittelualue on jaettu yhdeksään osa-alueeseen, joista keskeinen puistoalue sitoo kaikki alueet yhteen. Alueen yhteyksissä on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn reitit eri ilmansuuntiin sekä radan yli ja ali.

Veturitallinpihan muutos aidatun ratapihan hallitsemasta alueesta suunnitteluperiaatteiden mukaiseksi avoimeksi ja elämää sykkiväksi kaupunkialueeksi tulee tapahtumaan pitkällä aikavälillä ja vaiheittain. Olennaisimpana edellytyksenä on ratapihatoimintojen supistaminen nykyistä pienemmälle alueelle. Tämä vaatii monien toimijoiden yhteistä tahtotilaa.

Suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on luoda strateginen visio ja esittää suuntaviivat vetovoimaisen, puistomaisen ja monipuolisen keskusta-alueen luomiseksi Tornialueen edustalle. Suunnitteluperiaatteet viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi syksyllä 2021.