Haluatko rakentaa sähköauton latauspisteen – onnistuu usein ilman rakennusvalvonnan lupaa

Uutta Helsinkiä
01. kesäkuuta 2021

Sähköautojen latauspisteiden asentaminen rakennusluvan mukaisille autopaikoille ei vaadi Helsingissä rakennusvalvonnan lupaa. Ennen latauspisteiden rakentamista kiinteistön haltijan onkin syytä varmistaa, että tontilla olevat autopaikat ovat myönnetyn rakennusluvan mukaisia.

Autopaikan rakentamisesta ja siihen liittyvistä vastuista tulee sopia taloyhtiön tai tontin haltijan kanssa.

Luvattomille autopaikoille sähkölatauspisteitä ei saa asentaa. Jos yhtiö haluaa latauspisteillä varustettuja uusia autopaikkoja tontilla olevien luvallisten autopaikkojen lisäksi, pitää rakennusvalvonnalta hakea toimenpidelupa.

Ennen uusia autopaikkoja koskevan luvan hakemista kannattaa tehdä asiasta neuvontapyyntö Lupapiste.fi-palvelun kautta. Myös toimenpidelupa haetaan Lupapiste.fi-palvelussa.

Sähköautojen latauspiste katsotaan aina autopaikaksi. Jos tontin asemakaava kieltää autopaikkojen sijoittamisen pihamaalle, pihalle ei voi sijoittaa myöskään sähköautojen latauspisteitä.  Voimassa olevat asemakaavat löytyvät kartta.hel.fi-palvelusta (asemakaavahakemisto ja ajantasa-asemakaava).

Rakennusvalvonta ja arkiston palvelupiste kesällä kiinni kolme viikkoa

Huomaattehan, että rakennusvalvonta on pääosin suljettu 12.7.–1.8.2021. Tuolloin lupien käsittelyssä on tauko ja vain välttämättömät aloituskokoukset ja katselmukset pidetään. Myös arkiston asiakaspalvelu on tuolloin kiinni.

Kuva ylhäällä: Luvan mukaiset autopaikat näkyvät asemapiirroksessa, joka on ostettu verkosta Lupapiste Kaupasta.