Senaatti-kiinteistöt käynnistää Pasilan keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun elokuussa

Pasila
10. kesäkuuta 2021

Senaatti-kiinteistöt järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Pasilassa sijaitsevasta keskitornialueesta. Keskitornialue sijaitsee kauppakeskus Triplan edustalla Pasilansillan eteläpuolella Veturitien ja pääradan välissä. Kilpailu alkaa elokuussa 2021.

Tavoitteena on löytää keskitornialueelle 25.000–50.000 k-m2 toimisto- ja liiketiloja sisältävä kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen ratkaisu sekä sille toteuttaja ja uusi omistaja.

”Keskitornialue täydentää Pasilan toimitilatarjontaa ja korostaa jatkossakin alueen roolia toimitilarakentamisen avainalueena. Loistava näköalapaikka tulossa,” toteaa Helsingin kaupungin Pasilan alueesta vastaava projektijohtaja Päivi Ahlroos.

Kilpailuun voivat osallistua tahot, jotka täyttävät kilpailuohjelmassa ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. Voittaneen tahon kanssa neuvotellaan ja allekirjoitetaan toteutussopimus sekä kaavaehdollinen kiinteistökaupan esisopimus. Voittaneen suunnitelman pohjalta valmistellaan keskitornialueelle asemakaava kumppanuuskaavoituksena yhdessä ostajan, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin kanssa.

”Pasila on yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista alueista ja sijaintinsa puolesta aivan ainutlaatuinen. Odotamme innolla syksyllä alkavaa kilpailua ja uskomme sen herättävän laajaa kiinnostusta,” sanoo Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Leena Palokangas.

Pasila kehittyy entistäkin merkittävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi keskukseksi

Pasilasta on tulossa Helsingin toinen keskusta, ja Keski-Pasilasta muodostuu valmistuessaan koko Pasilan alueen ydin. Suomen saavutettavimpana paikkana Pasilalla on laaja vaikutusalue työssäkäynnin ja vähittäiskaupan osalta. Vaikutusalue kattaa koko pääkaupunkiseudun ja ulottuu ympäröivien kuntien alueelle, ja se tarjoaa erinomaisen lähtökohdan työpaikkojen, asumisen ja palveluiden sijoittumiselle ja aktiivisen kaupunkielämän muodostamiselle. Pasilan vaikutusalueen väkiluku kasvaa 170 000 asukkaalla 2020-luvun aikana.

Keski-Pasila muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Pasilan keskustakorttelista, jossa sijaitsevat mm. Pasilan asema ja kauppakeskus Mall of Tripla. Keskustakortteleiden pohjoispuolella on rakenteilla Ratapihakorttelit, joka koostuu pääosin asumisesta. Pasilansillan eteläpuolella sijaitsee Pasilan Tornialue, johon kaavoitetaan monipuolisesti toimitilaa, asumista ja kaupallista tilaa. Tornialueella on parhaillaan käynnissä kaavavaiheessa oleva YIT:n Trigoni-hanke, ja myös tornialueella pyritään aloittamaan rakennustyöt lähivuosien aikana.

 

Lisätiedot:

Senaatti-kiinteistöt

myyntipäällikkö Leena Palokangas

puh. 050 308 9158, leena.palokangas(at)senaatti.fi

 

Päivi Ahlroos

Helsingin kaupunki, projektinjohtaja

puh. 040 482 4962, paivi.ahlroos(at)hel.fi

Kuva: Lauri Asanti