Malmilla tehdään luontoselvityksiä

Malmi
14. kesäkuuta 2021
Longinoja Malmin entisen lentokentän läheisyydessä kesällä 2018. Kuva: Lauri Rotko.
Malmin entisen lentokentän kenttä- ja lähialueilla tehdään tänä vuonna luontoselvityksiä kenttäalueen kasvillisuudesta ja perhosista sekä Longinojan sivu-uomien eliöstöstä ja kasvillisuudesta. Kaupunki jatkaa myös vuosittaisia selvityksiä liito-oravien esiintymisestä. Selvitykset valmistuvat aikaisintaan loppuvuodesta.

Kasvillisuusselvityksen tavoitteena on kartoittaa Malmin entisen lentokentän alueen kasvillisuus nykytilan dokumentoimiseksi sekä asemakaavatyön ja muun alueen kehittämisen lähtöaineistoksi. Työn toteuttaminen perustuu viimevuotiseen selvitykseen, jossa selvitetään viime vuonna lentotoiminnassa ollut alue.

Aikaisempina vuosina laadittu perhosselvitys päivitetään tänä vuonna. Työssä selvitetään viheryökkösen (Calamia tridens) tärkeimmät elinympäristöt Malmin entisen lentokentän alueella aiemman selvityksen tietoja hyödyntäen. Samassa yhteydessä havainnoidaan muitakin huomionarvoisia perhoslajeja.

Longinojan sivu-uomien luontoselvityksessä tavoitteena on kartoittaa vireillä olevilta asemakaava-alueilta Longinojan pääuoman osuuden sekä sivuojien ja -uomien olemassa oleva eliöstö ja kasvillisuus. Tutkittavana ovat pääosin veden alla olevat kasvit, pohjaeläimet, vesihyönteiset ja kalat. 

Lisätietoja luontoselvityksistä:

Arkkitehti Tuomo Näränen, p. 09 310 20462, tuomo.naranen@hel.fi