Stansvikinkallion katujen suunnittelu alkaa

Kruunuvuorenranta
16. kesäkuuta 2021
Stansvikinkallio kartalla

Helsingin kaupunki aloittaa Stansvikinkallion katujen suunnittelun. Suunnittelutyö sisältää Stansvikinkallion asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan
suunnittelun. Katujen suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja sen liitteenä olleeseen liikennesuunnitelmaan.

Suunnitteluun liittyviä mittauksia ja pohjatutkimuksia tehdään Stansvikinkallion alueella asemakaavojen mukaisilla tulevilla katualueilla kesällä 2021.

Stansvikinkallion katujen katusuunnitelmaluonnoksia esitellään asukkaille erillisessä asukastilaisuudessa syksyllä 2021. Asukastilaisuudesta ja katusuunnitelmaluonnosten
esillä olosta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Suunnittelua jatketaan saadun palautteen perusteella ja katusuunnitelmaehdotukset valmistuvat talvella 2021-2022. Myös katusuunnitelmaehdotusten nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla. Katujen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2022.

LISÄTIEDOT JA PALAUTTEET:

Katujen suunnittelu: Taru Sihvonen, Helsingin kaupunki, liikenne- ja katusuunnittelu,
puh. 09 310 38434, taru.sihvonen@hel.fi

Pohjatutkimukset: Mirva Koskinen, Helsingin kaupunki, pohjarakennus,
puh. 09 310 37821, mirva.koskinen@hel.fi