Pelastuslaitoksen hälytysajoreitin parantamisesta aiheutuneet vauriot korjataan Malmilla

Malmi
17. kesäkuuta 2021
Kaivinkone Malmin entisellä lentokentällä.
Helsingin pelastuslaitokselle ollaan avaamassa hälytysajoreitit Malmin entisen lentokenttäalueen poikki. 15.6. alueella aloitettiin painumakorjaustyö, jossa poistettiin alkuperäisiä betonilaattoja ELY-keskuksen asettaman vaarantamiskiellon alueella. Helsingin kaupunki tulee palauttamaan painumatyön alueen alkuperäistä vastaavaan ulkoasuun.

Kaupunki on avaamassa pelastuslaitokselle hälytysajoreitit Malmin entisen lentokenttäalueen poikki. Uudet hälytysajoreitit lyhentävät merkittävästi pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikoja Pohjois-Helsingissä, jolloin esimerkiksi henkeä uhkaavissa sairaustapauksissa ambulanssi ehtii potilaan luokse aiempaa nopeammin. Reitit kulkevat Malmin pelastusasemalta Malminkaarelle ja Tattariharjuntielle, ja niitä varten on rakennettu uudet ajoportit.

Malminkaaren suuntaan kulkevalla hälytysajoreitillä on havaittu hälytysajoa haittaavia painumia. Malminkaaren suunnan reittiyhteydellä aloitettiin 15.6.2021 painumakorjaustyö, joka on kooltaan noin 20 m2. Työ käynnistettiin Uudenmaan ELY-keskuksen asettaman vaarantamiskiellon alueella ilman ELY-keskuksen puoltavaa lausuntoa hankkeelle. Työalueelta ehdittiin poistaa betonilaattoja sekä asentaa suodatinkangas ja sorastus. Kaupunki on nyt keskeyttänyt korjaustyöt.

Kaupunki pahoittelee tehneensä virheen poistaessaan alkuperäisiä betonilaattoja pelastusreitin painuman korjaamisen yhteydessä. Tiedonkulku vaarantamiskiellon rajoituksista on ollut kaupunkiorganisaation sisällä puutteellista. Kaupunki on keskustellut ELY-keskuksen kanssa tapahtuneesta ja vaurion korjaamisesta on sovittu, että painumatyön alue palautetaan alkuperäistä vastaavaan asuun. Lisäksi kaupunki ja ELY-keskus sopivat, että ennallistamissuunnitelmat hyväksytetään ELY-keskuksella ennen ennallistamistyön aloittamista.