Päärautatieaseman ympäristön hankkeilla positiivinen vaikutus ydinkeskustan elinvoimaan

Keskusta
22. kesäkuuta 2021
Alueen uudet hankkeet monipuolistavat ydinkeskustan palvelutarjontaa. Kuva: Paavo Jantunen

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tarkastelun Päärautatieaseman ympäristössä vireillä olevien hankkeiden vaikutuksista ydinkeskustan elinvoimaan ja Laajasalon pikaraitiotien päätepysäkkiratkaisuista.

Tarkastelussa oli mukana Helsingin ydinkeskustassa käynnissä olevista hankkeista vaikutuksiltaan merkittävimmät: kolme hotellihanketta, pyöräliikenne- ja kävely-yhteytenä rakentuva Kaisantunneli, Päärautatieaseman kehittäminen, Sokoksen maanalainen laajennus, Uusi Eliel-hanke ja Kruunusiltojen pikaraitiotieyhteys keskustaan.

Hankkeiden kokonaisvaikutus keskustan elinvoimaan arvioitiin myönteiseksi. Ne lisäävät ydinkeskustan elinvoimaa saavutettavuuden, aktiviteettien ja vetovoiman, kohtaamisten ja kokemuksellisuuden näkökulmasta. Alueen uudet hankkeet monipuolistavat ydinkeskustan palvelutarjontaa ja vastaavat siten paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Tarkastelun yhteydessä luotiin myös elinvoima-arvioinnin työkalu. Elinkeinojaosto kehottaakin, että vastaavia arviointeja hankkeiden vaikutuksista alueen elinvoimaan laaditaan vastaisuudessa merkittävien rakennus- ja liikennehankkeiden yhteydessä.