Rakennuksen purku Parrukadulla alkaa

Kalasatama
24. elokuuta 2021
Purettava rakennus näkyy kuvassa kentän ylälaidassa.

Suvilahdessa, osoitteessa Parrukatu 4, alkavat syyskuun alussa rakennuksen purkutyöt. Osoitteessa sijaitsi aiemmin muun muassa Uusix-verstas, joka on muuttanut Suvilahdenkadulle.

Suvilahtea kehitetään ympärivuotiseksi tapahtuma-alueeksi. Suvilahden tapahtumakorttelin ja sen eteläpuolisen tapahtumakentän asemakaavan laadinta on käynnissä. Purettava rakennus sijaitsee tapahtumakentän alueella, ja rakennuksen purkamisella saadaan lisätilaa tapahtumia varten.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölautakuntaan loppuvuodesta ja kaupunginvaltuustoon päätettäväksi alkuvuonna 2022. Tapahtumakortteli, jonne on suunnitteilla tapahtumatilaa sekä toimisto-, hotelli-, ravintola- ja liiketiloja, on varattu Suvilahti Event Hub Oy:lle. Alueen rakentaminen on tarkoitus käynnistää vaiheittain, kun asemakaava on saanut lainvoiman. Suvilahden nykyisiä ja jatkossa myös tulevan tapahtumakentän ulkotilojen tapahtumia koordinoi Kiinteistö Oy Kaapelitalo.

 

Milloin purku tapahtuu?

Kokonaispurkuaika on 1.9-31.12

Mitkä ovat purkamisen työajat?

Normaali työaika on 7.00-18.00

Milloin raskas purku alkaa?

Raskas purku alkaa arviolta 13.9.

Tehdäänkö viikonlopputöitä?

Purkutöitä ei tehdä viikonloppuisin

Aiheutuuko työstä haittaa (esim. melu tai pöly)?

Melukuorma ei lisäänny, pölyä hallitaan tarvittaessa kastelemalla.

Vaikuttaako purkutyö kevyen liikenteen reitteihin?

Kevyen liikenteen reitit pysyvät samoina mutta normaalia varovaisuutta tulee noudattaa työmaaliikenteen seassa

 

Kuva: Suomen ilmakuva