Verkkosaaren uuden päiväkodin rakentamistyöt vauhdissa

Kalasatama
02. syyskuuta 2021

Kalasatamaan, Verkkosaaren pohjoisosaan nousevan päiväkodin rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa. Nopeasti kasvavaan Kalasatamaan saadaan vuoden 2023 alussa noin 330 uutta varhaiskasvatuspaikkaa. Päiväkotiin tulee paikkoja suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Vielä nimeämättömän päiväkodin suunnittelussa on myös varauduttu ympärivuorokautisen vuorohoidon järjestämiseen.

Joustavat tilat kannustavat spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan

Uuden päiväkodin tilat on suunniteltu joustaviksi. Lapsia voidaan jakaa päivän aikana toiminnallisiin pienryhmiin, ja erilaiseen toimintaan voidaan valita tarkoitukseen parhaiten sopivat tilat. Tilat joustavat myös erilaisten oppimisympäristöjen rakentamiseen, ja toiminnan suunnitteluun tullaan osallistamaan myös lapset ja perheet. Aidattu ulkoilupiha on osa oppimisympäristöä.

Lapsia päiväkodin sisätiloissa.

Kuva: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Puurakenteinen päiväkoti urbaanissa ympäristössä

Uusi päiväkoti sijaitsee näkyvällä paikalla aukion laidalla Capellan puistotien pohjoispäässä, noin 400 m etäisyydellä Kalasataman metroasemasta. Päiväkoti rakentuu urbaaniin ympäristöön ja se on helposti saavutettavissa jalan, pyöräillen ja julkisella liikenteellä. Saattoliikenteelle on varattu tilaa kadunvarrella Pilkkikadulla. Tontilla on myös 40 pyöräpaikkaa. Asukkaat voivat hyödyntää iltaisin ensimmäisen kerroksen salia ja ruokailutiloja, johon on oma sisäänkäynti.

Päiväkodin sijainti Verkkosaaren pohjoisosassa.

Uusi päiväkoti sijaitsee osoitteessa Capellan puistotie 27.

Suunnittelussa huomioitu kaupungin hiilineutraaliustavoitteet

Suunnitteluratkaisut vastaavat Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelman tavoitteisiin. Rakennukseen tulee viherkatto ja aurinkosähköpaneelit. Rakennuksen alustava energiatehokkuusluku on E=81, mikä alittaa vaatimuksena olleen arvon E=90. Rakennukselle haetaan RTS-ympäristöluokitus ja sille tehdään hiilijalanjälkilaskenta.

Kalasatamaan suunnitteilla lisää päiväkoteja

Kalasataman Sörnäistenniemessä toimivien päiväkotien ja nyt rakennettavan päiväkodin lisäksi alueelle on kaavoitettu tontit myös kahdelle muulle päiväkodille Sompasaareen ja Nihtiin. Kalasataman pohjoisosassa varaudutaan lisäksi päiväkotitonttien kaavoittamiseen Hermanninrantaan ja Kyläsaareen. Alueelle on suunnitteilla myös yksityinen päiväkoti.