Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Vuosaari
27. syyskuuta 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutoksen. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamisen. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Asemakaavan muutos koskee Meri-Rastilan 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden länsiosan viheralueita, Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita. Tavoitteena on mm. tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Lisää asukkaita alueelle tulee noin 2 000.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Valtuuston päätöstiedotteet löydät tästä.

Kuva: Lauri Rotko