Lähde kaavakävelylle Vuosaaren Hallkullanniemeen ja Nuottasaareen sekä Furumonkujalle

Vuosaari
01. lokakuuta 2021
Kivinen ranta Vuosaaressa

Vuosaaren Hallkullanniemeen ja Nuottasaareen laaditaan asemakaava, joka mahdollistaa Uutelan virkistysalueen
laajentumisen meren rannoille, pysäköintialueen laajentamisen Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman 2017-2026 mukaisesti sekä kahden nykyisen pihapiirin rajaamisen virkistysalueesta. Asemakaavaehdotus on nähtävillä: 23.9.-22.10.2021. 

Vuosaaren Aurinkolahteen suunnitellaan täydennysrakentamista osoitteeseen Furumonkuja 1 ja 3. Gustav Pauligin kadun varteen tutkitaan kerrostalorakentamista ja Furumonkuja 3:een rivitaloja. Alueen osallistumis- ja arviontisuunnitelma ja valmistelumateriaaleja on ollut nähtävillä: 24.5. – 11.6.2021. 

Asemakaavojen valmistelusta järjestetään saadun palautteen perusteella kaavakävelyt 13.10.2021. Kävelyillä alueiden vastaavat kaavoittajat esittelevät ja kestustelevat suunnitelluista muutoksista. 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tämän linkin kautta.