Asukkaat tyytyväisiä Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden koteihin

Uutta Helsinkiä
04. lokakuuta 2021
Kerrospihatalo-kohde Haagassa

Kahden vuonna 2019 valmistuneen Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan hankkeen loppuraportit ja asukastyytyväisyyskyselyt valmistuivat tänä syksynä. Asukkaat olivat tyytyväisiä uudenlaisiin asumisen ratkaisuihin.

Helsingin Kalasatamassa, Fregatti Dygdenin kujalla sijaitseva A-Kruunun vuonna 2019 valmistunut vuokratalo on suunniteltu erityisesti urbaanien lapsiperheiden asumiseen. Huomiota kiinnitettiin erityisesti asuntotyyppien moninaisuuteen, kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja kohtuullisiin asumiskustannuksiin, asuntopohjien joustavuuteen ja tilojen käytettävyyteen.

Yli puolet asukaskyselyyn ja haastatteluihin vastaajista arveli asuvansa nykyisessä asunnossaan yli kuusi vuotta eli asuntojen voidaan päätellä vastaavan hyvin asukkaiden tarpeisiin myös lähitulevaisuudessa.

Keskimäärin kyselyyn vastanneet olivat erittäin tyytyväisiä asuntonsa tilojen toimivuuteen arjessaan. Kehuja saivat erityisesti avaruutta asuntoihin tuovat yhtenäiset keskeistilat, monipuolisesti käytettävät alkovit ja suuret parvekkeet sekä asuntojen sisäänkäyntien yhteydessä sijaitsevat varastot.

Parannettavaa asukkaat löysivät liittyen muun muassa huoneistojen sisäiseen äänieristykseen, huoneiden säilytystilojen jakautumiseen ja riittävyyteen sekä isojen asuntojen huonejakoon.

Haagassa kiiteltiin isoja terasseja, korkeaa huonekorkeutta ja valoisuutta

Bonava toteutti Haagaan kerrospihatalon, jossa jokaisessa asunnossa on sisäänkäynti hissistä tai portaikon kautta omalle terassille, jolta on käynti asuntoon. Hankkeen tavoitteena on ollut mahdollistaa pientalomainen asuminen myös tiiviimmin rakennetussa ympäristössä.

Kaikkien asuntojen asuinhuoneet ovat tavallista korkeampia ja jokaisesta asunnosta on näkymät kolmeen ilmansuuntaan. Kullakin kerrostasolla on vain kaksi huoneistoa ja jokaisella asunnolla yksi seinänaapuri.

91 % vastaajista kertoi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen kotiinsa Haagan Huviloissa. Eniten kiitosta kodit saivat isoista parvekkeistaan eli kerrospihoistaan, korkeasta huonekorkeudestaan sekä valoisuudestaan.

Lisäksi vastaajat olivat tyytyväisiä omaan saunaan sekä tehokkaisiin neliöihin. Asukkaat ovat käyttäneet omaa kerrospihaansa erityisesti ruokailuun ja oleskeluun, viljelyyn sekä säilytykseen. Vähiten tyytyväisiä asukkaat olivat pohjaratkaisun muunneltavuuteen.

Lue lisää kohteista Kehittyvä kerrostalo -ohjelman sivuilla:

Kerrospihatalo

Urbaanit lapsiperheet

Kuva: Lauri Asanti