Vuosaaren seniorikeskuksen arkkitehtuurikilpailu ratkennut

Vuosaari
11. lokakuuta 2021

Aurinkolahteen Palvelukeskus Albatrossin yhteyteen rakennettavan seniorikeskuksen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut. Voittajaksi paljastui Huttunen-Lipasti Arkkitehdit nimimerkillä HEISKA. Arviointiryhmä suosittelee kohteen jatkosuunnittelua voittaneen ehdotuksen pohjalta. Alustavan arvion mukaan rakentaminen alkaa vuonna 2024.
 

Uudisrakennus vaativalle paikalle

Seniorikeskus rakennetaan Palvelukeskus Albatrossin yhteyteen ja se tulee muodostamaan osan toiminnallisesta kokonaisuudesta, jonka muut osat ovat Albatrossissa toimivat terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus.
Kilpailuun päädyttiin, koska Vuosaaren metroaseman kupeessa olevalle paikalle haluttiin löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Tavoitteena oli luoda turvallinen ja kodinomainen asumis- ja palveluympäristö, jossa tilaratkaisut edistävät asukkaiden levollisuutta ja rauhallisuutta.

Suunnittelu- ja tarjouskilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa työryhmineen. Ehdotuksia vertailtiin kaupunkikuvallisista ja rakennussuunnittelun näkökulmista. Arviointiryhmä pyysi ulkopuoliselta asiantuntijalta ehdotuksien kustannusvertailun, jotta valitut ehdotukset ovat toteutuskelpoisia.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen löytyi kaksi vahvaa ehdotusta, nimimerkit ”VEKKI” ja ”HEISKA”, joissa molemmissa oli jatkokehitettävää. Jatkokilpailua varten molemmat työryhmät saivat arviointiryhmältä jatkokehittämisohjeet.

Asuntosuunnittelun innovatiivisuus ratkaisi voiton

Arviointiryhmä päätti yksimielisesti asettaa kilpailussa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen nimimerkillä ”HEISKA”. Sen arvioitiin olevan kokonaisuutena kehityskelpoisin ehdotus huomioiden eri arviointikriteerit ja näkökulmat.
Tasaväkisissä ehdotuksissa voittajaehdotuksen asuntosuunnittelun innovatiivisuus painoi lopulta enemmän kuin kaupunkikuvamielessä miellyttänyt ehdotus ”VEKKI”. Arviointiryhmä päätti antaa ”VEKKI” -ehdotukselle kunniamaininnan.

Arviointiryhmä punnitsi ehdotusten erilaisten piharatkaisujen vaikutusta käyttäjän arkipäivään ja asukkaiden liikkumisen ympäristön eroja. Molemmista ehdotuksista todettiin, ettei niissä erinomaisista ominaisuuksistaan huolimatta aivan valmiita ratkaisuja jokaiseen tarpeeseen löydy ja jatkosuunnitteluohjeiden selkeydellä on suuri merkitys lopputuloksen onnistumiselle.
Havainnekuva julkisivusta, jonka vasemmassa osassa on viisi kerrosta ja maantasokerros, ja oikeassa osassa seitsemän kerrosta ja maantasokerros. Vaalea julkisivu.

Ehdotuksen ”HEISKA” julkisivu Bertha Pauligin kadulle.

Arvostelupöytäkirjaja kilpailuehdotukset

Ehdotukset ovat näytteillä Vuotalon aulassa 7.10 – 28.10.2021.