Malmin entisellä lentokentällä tehdään salaojatutkimuksia

Malmi
26. lokakuuta 2021
Malmin entinen lentokenttä. Kuva: Lauri Rotko
Malmin entisen lentokentän alueelle tehdään 26.-27.10.2021 maaperätutkimuksia, joissa selvitetään alueella sijaitsevien salaojien rakennetta, kuntoa ja sijainteja. Lisäksi alueelta otetaan maaperänäytteitä, joissa tutkitaan maaperän kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia.

Tutkimukset sijoittuvat entisen lentokentän eteläreunan nurmialueilla ja näytteenotto tehdään kaivinkoneella urakaivannoista. Koekaivujen kohdat täytetään kaivumailla ja maisemoidaan pintamailla.

Malmin alueen maaperätutkimukset tehdään maakaasuputken siirron urakkaa varten. Tutkimusten tilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja maastotyöt tekee Stara sekä Ramboll Finland Oy.

 

Kuva: Lauri Rotko