Uusia suojelualueita suunnitteilla Uutelaan

Vuosaari
10. marraskuuta 2021
Vuosaaren Uutelaan esitetään perustettavaksi kolme uutta luonnonsuojelualuetta. Alueet ovat Uutelan metsä, Skatanniemi ja Rudträsk. Helsingin kaupunki järjestää asiasta verkkotilaisuuden maanantaina 15. marraskuuta klo 17−19. Tilaisuudessa esitellään kohteiden luontoarvoja ja kerrotaan, millaista hoitoa ja käyttöä alueille on suunniteltu.

Vuosaaren Uutelaan esitetään perustettavaksi kolme uutta luonnonsuojelualuetta. Alueet ovat Uutelan metsä, Skatanniemi ja Rudträsk. Helsingin kaupunki järjestää asiasta verkkotilaisuuden maanantaina 15. marraskuuta klo 17−19. Tilaisuudessa esitellään kohteiden luontoarvoja ja kerrotaan, millaista hoitoa ja käyttöä alueille on suunniteltu. 

Suojelu auttaa säilyttämään Uutelan vaihtelevaa luontoa: Uutelan metsän lahopuineen, kalliometsineen ja lehtoineen, Rudträskin luhdan eli tulvavaikutteisen suon ja Skatanniemen upeat kalliot ja rannat. 

”Suojelulla saamme säilytettyä Uutelan luonnon ydinalueet”, kertoo ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro. 

Alueet säilyvät virkistyskäytössä 

Luonnonsuojelualueiden myötä alueille rakennetaan kaksi uutta ulkoilupolkua. Toinen tulee Uutelan itärannalle Skatanniemeen ja toinen Rudträskin pohjoispuolelle, missä kulku on nykyisin levinnyt usealle rinnakkaiselle polulle. Tarkoitus on saada kulku keskittymään yhdelle reitille. 

Maastotapahtumia saa järjestää luonnonsuojelualueilla maanomistajan luvalla. Lupa tarvitaan myös kaikkiin suojelualueiden ulkopuolisiin tapahtumiin ja kaikkeen toimintaan, josta voi jäädä pysyviä jälkiä maastoon. 

Verkkotilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä myös ennakkoon. Taustamateriaali lisätietoineen ja liittymislinkki tapahtumaan löytyvät osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet > 15.11.2021 Uutelan uudetluonnonsuojelualueet.