Nordsjön kartanolla tehdään arkeologisia koekaivauksia marraskuussa

Vuosaari
12. marraskuuta 2021
Nordsjön kartanon talouspihan alueella tehdään arkeologisia koekaivauksia, joissa selvitetään mahdollisia kulttuurikerroksia. Kaivaukset alkavat viikolla 46 ja kestävät arviolta muutaman viikon.

Nordsjön kartanon talouspihan alueella tehdään arkeologisia koekaivauksia, joissa selvitetään mahdollisia kulttuurikerroksia. Kaivaukset alkavat viikolla 46 ja kestävät arviolta muutaman viikon.

Nordsjön kartanon nykyinen päärakennus on peräisin 1800-luvulta, mutta kartanon historiallinen kylänpaikka on ollut sama 1600-luvulta asti. Kartanon alueella on sijainnut rakennuksia ajan saatossa eri kohdissa. Koetutkimuksilla pyritään selvittämään historiallisen kylänpaikan säilyneisyys, rajaus ja luonne. Lisäksi selvitetään kulkuväylät alueelta. Mikäli kiinnostavia kulttuurisia kerrostumia löytyy koekaivausten yhteydessä, tehdään näistä erillisiä tutkimuksia tarpeen mukaan.

Tutkimukset liittyvät kaavamuutokseen

Arkeologiset tutkimukset Nordsjön kartanolla tehdään, koska alueella on vireillä kaavamuutos. Kaavamuutoksessa Nordsjön kartanon tontin rajausta muutetaan, jotta kartanon toimintaan liittyvä ulko-oleskelu mahtuu tontin puolelle. Kartanon puistoalue varataan selkeämmin yleiseksi virkistysalueeksi. Samalla jalankulun reittejä alueella selkeytetään ja kartanon talouspihan alueella nykyisessä kaavassa olevia lisärakentamismahdollisuuksia jäsennellään selkeämmäksi kokonaisuudeksi alueen historia huomioiden.

Helsingin kaupunki laittoi Nordsjön kartanon myyntiin syksyllä 2021. Myynnin tarjousvaihe on ohi. Myynnin edistymisestä kerrotaan erikseen myöhemmin.