Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma valtuuston käsittelyyn

Kalasatama
18. marraskuuta 2021
Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman ja sen toteuttamisen vaiheittain.

Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman ja sen toteuttamisen vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa elokuun 2021 kustannustasossa. Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Sörnäistentunneli on 1,6 kilometriä pitkä autoliikenteen tunneli, jossa on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Tunneli yhdistää Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien. Toteutuessaan Sörnäistentunneli parantaa Kalasataman alueen jalankulkuympäristön viihtyisyyttä sekä tekee tilaa lisääntyville joukkoliikenneyhteyksille. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvio on noin 180 miljoonaa euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin kaksi miljoonaa euroa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Havainnekuva Sörnäistentunnelin suuaukolta Sörnäisten rantatieltä. Kuvanlähde Lindroos Architects ja Sitowise.