Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman

Kalasatama
24. marraskuuta 2021

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman ja sen toteuttamisen vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa.

Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan. Tätä osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tunnelin suuaukkojen suunnitteluun ja niiden sopivuuteen kaupunkiympäristöön. Jalankulun sekä pyöräilyn olosuhteiden viihtyisyyteen ja sujuvuuteen panostetaan suunnittelemalla Sörnäisten rantatien ylikulkusillat erityisesti pyöräliikenteen näkökulmasta sujuvalla tavalla.

Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvio on noin 180 miljoonaa euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin 2 miljoonaa euroa.

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2022 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 - 2024. Käsittelyn aluksi pidettiin ryhmäpuheenvuorot ja keskustelu jatkui valtuutettujen puheenvuoroilla.

Talousarviosta tehtiin palautusehdotus, joka kaatui äänestyksessä. Asiassa tehtiin myös vastaehdotuksia ja toivomusponsia, joiden sisällöt näkyvät päätöstiedotteessa. Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle ja tekee talousarviota koskevat päätökset seuraavassa kokouksessaan 8.12.

Talousarvioehdotus löytyy kokonaisuudessaan hel.fi-sivuilla.

Useita ryhmäaloitteita käsittelyssä

Kokouksessa käsiteltiin valtuustoryhmien sekä valtuutettujen jättämiä aloitteita.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite koski asuntopolitiikan vaikutusarvioinnin laatimista. Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteet koskivat täyden palvelun energiarenessanssitoimintaa sekä etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämistä koronapandemian jälkeen. Feministinen puolue ehdotti ryhmäaloitteessaan antirasistisen strategian laatimista Helsingille.

Useita valtuutettujen jättämiä aloitteita jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen.

 

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

 

Havainnekuva: Lindroos Architects