Pohjoisbaanasta sujuva pyöräliikenteen pääyhteys Käpylästä Vantaalle asti

Malmi
29. marraskuuta 2021
Helsinki laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa pyöräliikenteen pääreitille junaradan varteen Käpylän ja Vantaan rajan välille, yhteensä noin 9 kilometrin matkalle. Tätä tulevaa pyöräilyn pääreittiä kutsutaan Pohjoisbaanaksi. Yleissuunnitelmassa määritetään Pohjoisbaanan linjaus, suunnitteluratkaisut ja arvioidaan toteutuskustannukset. Tavoitteena on sujuva ja laadukas pyöräliikenteen pääyhteys. Kaupunkilaisilta toivotaan mielipiteitä karttakyselyyn mm. eri reittivaihtoehdoista 19.12.2021 asti.

Hesinki laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa pyöräliikenteen pääreitille junaradan varteen Käpylän ja Vantaan rajan välille, yhteensä noin 9 kilometrin matkalle.Tätä tulevaa pyöräilyn pääreittiä kutsutaan Pohjoisbaanaksi. Yleissuunnitelmassa määritetäänPohjoisbaanan linjaus, suunnitteluratkaisut ja arvioidaan toteutuskustannukset. Tavoitteena on sujuva ja laadukas pyöräliikenteen pääyhteys. Kaupunkilaisilta toivotaanmielipiteitä karttakyselyyn mm. eri reittivaihtoehdoista 19.12.2021 asti. 

Helsinginsuunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden,baanojen verkko. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihintyöpaikkakeskittymiin. Ne mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisenpyöräliikenteen. Pohjoisbaana on osa tätä baanojen verkkoa. Pohjoisbaana kulkee junaradanitäpuolella Käpylän ja Vantaan rajan välillä yhdistäen Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin,Tapanilan ja Puistolan. OsuuttaKäpylästä keskustaan suunnitellaan erikseen.  

Parhaillaanlaadittavassa yleissuunnitelmassamuodostetaan lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle: määritetään Pohjoisbaanan linjaus ja suunnitteluratkaisutsekä arvioidaan toteutuskustannukset ja vaikutukset.  

Linjausmyötäilee junarataa, reittivaihtoehtoja on useampia 

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan eri reittivaihtoehtoja ja arvioidaan niidenvaikutuksia eri näkökulmista. Vaihtoehtoisialinjauksia on useampia esimerkiksi Vantaanjoen ja Pukinmäen välisellä osuudellasekä Tapanilan kohdalla. Tarkastelujenperusteella valitaan Pohjoisbaanan lopullinen reittilinjaus.    

Pohjoisbaanan eri osuuksilla tarkastellaan myös erilaisia suunnitteluratkaisuja kuten kaksisuuntaistapyörätietä, yksisuuntaisia pyöräteitä kadun molemmin puolin sekä pyöräkatua. Lisäksiosuudella tutkitaan uusien siltojen tarvetta muun muassa Vantaanjoen ja KehäI:n kohdalla.  

Suunnitteluneteneminen jaosallistuminen   

Kerro mielipiteesi Pohjoisbaanan reittivaihtoehdoista jaalustavista suunnitelmista karttakyselyssä. Kyselyyn voi vastata 19.12.2021 asti.

Pohjoisbaanansuunnitteluun liittyen järjestetään myös yhteissuunnittelutilaisuus virtuaalisesti 15.12.2021 klo 17–19. Tilaisuuteenpyydetään ilmoittautumaan etukäteen
viimeistään 13.12.

Lisäksisuunnitelman etenemisestä kerrotaan lyhyesti Uutta Pohjois-Helsinkiä –tapahtumassa 13.12. ja Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumassa 2.2.2022. 

Pohjoisbaanansuunnittelu on alkuvaiheessaja yleissuunnitelman on määrä valmistua keväällä 2022. Pohjoisbaananrakentaminen voi alkaa osissa toteutussuunnittelun jälkeen 2023 alkaen. Kokoyhteyden valmistumisaikataulu varmentuu tarkemmassa suunnittelussa.