Tammasaarenlaiturille ideoitu kelluvia kerrostaloja – kaupunkilaisilta pyydetään näkemyksiä suunnitelmaan

Uutta Helsinkiä
30. marraskuuta 2021

Floating Flats Oy hakee Tammasaarenlaiturin alueelle kehittämisvarausta merenpäälliselle asuntorakentamiselle ja asumista palveleville toiminnoille. Yritys osallistui Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo –ohjelmaan esittämällä korkean, kelluvan asumisen kehittämistä syvillä ranta-alueilla, kuten vanhoissa satamissa. Kehittyvä kerrostalo –työryhmä on puoltanut hanketta vuonna 2019. 

Hanke vastaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin hyödyntämällä Helsingin merellisyyttä asumisessa uudella tavalla. Hanke kehittää kerrostalorakentamista sekä tuo asukkaille uusia asumisen vaihtoehtoja. Vastaavaa hanketta ei ole toteutettu Suomessa aiemmin. 

Tammasaarenlaiturille merellisiä palveluja, asumista sekä ranta- ja viheralueita

Tammasaarenlaiturin edustalle on suunniteltu vedenpäällistä asuntorakentamista eri muodoissa. Nykyisen hiililaiturin alueelle on perinteistä asuntorakentamista suunniteltu noin 30 000 kerrosalaneliömetriä. Suoraan merenpäälle rakennettavia asuntoja tulee noin 60 000 k-m2, joista puolet ovat kelluvia kerrostaloja ja puolet pilarilaatan päälle rakennettavia asuntoja. Merenpäällisen kelluvan rakentamisen korkeus on alustavasti viisi kerrosta ja muilta osin rakentamisen korkeus on alustavasti seitsemän kerrosta. Kelluvat asunnot on tarkoitus toteuttaa sääntelemättöminä omistusasuntoina. 

Kaupungin tavoitteena on elävöittää Tammasaarenlaiturin ja nykyisen hiililaiturin aluetta sen toimintojen muuttuessa. Alueelle esitetään myös venesatamaa. Tammasaarenlaiturin hanke lisäisi alueen viihtyisyyttä tarjoten uusia, kaupunkilaisille avoimia ranta- ja viheralueita ja vetovoimaisen sijainnin uusille palveluille kuten ravintoloille ja kahviloille, veneilylle sekä vesiharrastuksille. Paikka tarjoaa myös yhden sijaintivaihtoehdon Ruoholahden alueelle sijoitettavalle vesibussiasemalle.

Uudenlainen rakentamistapa edellyttää suunnitteluperiaatteita, jotka laaditaan hankkeen kehittämisvaiheessa yhteistyössä kaupungin kanssa. Hankkeessa tutkitaan modulaarista, teollista puurakentamista sekä veteen rakentamisen vähähäiriöisyyttä. Osa rakentamisesta voitaneen toteuttaa meritse aiheuttamatta merkittävää häiriötä lähialueille, luonnolle tai liikenteelle.

Tammasaarenlaiturin alue on tällä hetkellä yhdyskuntateknisten laitosten ja huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä vesialuetta. Kaupunki omistaa varausalueen maa- ja vesialueet. Tammasaarenlaiturissa on Suomen Ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan kotisatama. Arandalle etsitään varausaikana uusi satamapaikka.

Tammasaarenlaiturin aluetta voidaan kehittää Yleiskaavan 2016 tavoitteiden mukaisesti kantakaupunkialueena erityisesti kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla, kun kivihiilenpoltto päättynee Salmisaaren voimalaitoksessa vuonna 2024.

Kaupunkilaisilta saatu palaute päättäjille ennen kehittämisvarauksen hyväksymistä

Tammasaarenlaiturin suunnitelmaan voi tutustua Kerro kantasi – kyselyssä 30.11.–21.12.2021. Kaupunkilaisilta pyydetään kommentteja suunnitelluista asunnoista ja liiketiloista sekä reiteistä ja liikenteestä. Näkemyksiä toivotaan myös rakentamisen tavoitteista, hiilineutraalisuudesta sekä ympäristöhäiriöistä. Kyselyssä voi myös ehdottaa, mitä toimintoja alueelle toivoisi, esimerkiksi meriuimalaa.

Suunnitelma esitellään myös Tammasaarenlaiturin info- ja keskustelutilaisuudessa 9. joulukuuta klo 18–19.30. Verkkotilaisuuden ohjelmaan ja osallistumisohjeisiin voi tutustua osoitteessa tapahtumatiedoissa.

Kaupunkilaisilta ja alueen eri toimijoilta ja käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta varauksen käsittely alkaa Kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2022. Varauksesta päättää kaupunginhallitus kevään 2022 aikana.

Kehittämisvarauksessa kaupunki antaa kumppanille luvan suunnitella kaupungin omistamalle alueelle. Kehittämisvaraus on voimassa kaksi vuotta. Varaus ei vielä mahdollista tontin luovuttamista, vaan kaupunki päättää toteutukseen tähtäävistä tontinvarauksista erikseen. Floating Flats Oy:llä on kuitenkin ensisijainen oikeus varata kelluville kerrostaloille suunniteltavat tontit perustuen Kehittyvä Kerrostalo -työryhmän puoltoon hankkeesta.

Varauksen myötä hanke esittelee seuraavassa vaiheessa tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia. Kaupunkilaiset kutsutaan mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan alueen kehittämiseen useammassa hankkeen vaiheessa. Kehittämisvaraukseen pohjautuvan asemakaavatyön aikana kaupunkilaiset voivat tutustua ja kommentoida eri suunnitelmavaihtoehtoja ja myöhemmin asemakaavamuutosta. Hankkeen tavoitteena on, että alueen uusi asemakaava olisi lainvoimainen vuonna 2023, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2024.