Kuninkaantammen koulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa

Kuninkaantammi
10. joulukuuta 2021

Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen ja Kuninkaantammen päiväkodin uudisrakennus (Kuninkaantammenkierto 22) sai rakennusluvan torstaina 9. joulukuuta. Työmaan aitaaminen on aloitettu ja seuraavaksi käynnistetään puiden kaato. Koulun ja päiväkodin toiminnan suunnitellaan alkavan talossa syyslukukaudella 2023.

Työmaa on alkamassa puiden kaadolla, minkä jälkeen poistetaan pintamaat. Työmaaliikenne kulkee pääasiassa Kuninkaantammenkiertoa. Työmaa edellyttää jonkin verran louhintaa, mistä urakoitsija tiedottaa naapurikiinteistöjä erikseen.

Uudisrakennukseen sijoittuvat peruskoulun luokat 1−4, esikoulu sekä päiväkoti. Koulun tilat mitoitetaan 250 oppilaalle ja varhaiskasvatuksen tilat noin 210 lapselle. Rakennus tulee olemaan myös noin 80 henkilön työpaikka. Tiloissa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhoja.

Koulun ja päiväkodin tilat sijoittuvat kolmeen toisiinsa liittyvään kaksikerroksiseen siipeen. Rakennus asettuu Kuninkaantammen aukion yhteyteen, ja sillä on selkeä julkisen rakennuksen ilme.

Rakennuksen sävy- ja materiaalimaailma on kuitenkin luonnonläheinen, jotta rakennus liittyisi luontevasti yhteen sekä naapuritalojen että osittain luonnonmukaiseksi jäävän metsäisen ja väljän piha-alueen kanssa. Asukkaiden vapaa-ajankäyttöön koulun ja päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella osoitettavat tilat ovat helposti saavutettavissa suoraan pääsisäänkäynnin yhteydessä.

Koulun opetuksessa painotetaan ilmaisutaitoa, mikä on huomioitu tilojen suunnittelussa. Koulun ja päiväkodin sisäänkäynnit sijoittuvat rakennuksessa omien siipiensä päätyihin, joista on luontevat yhteydet omille piha-alueille. Päiväkodin piha asettuu rakennuksen itäpuolelle ja koulun piha etelään ja tontin keskivaiheille.

Kaupunkiympäristön toimiala rakennuttaa kohteen ja toiminnasta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Rakennuksen pääsuunnittelija on Vepe Erikkilä Innovarch Oy:stä. Kohteen rakentaa Arkta Rakennuskultti Oy.

 

 Pääsisäänkäynnin suunnasta. Arkkitehtitoimisto OPUS Oy.

 

Kuvat: Upea metsäinen piha sekä rakennuksen pääsisäänkäynti. Arkkitehtitoimisto OPUS Oy.