Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 4500 opiskelijan kampus Roihupeltoon

Uutta Helsinkiä
13. joulukuuta 2021

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle rakennetaan uusi kampus Roihupeltoon. 4500 opiskelijalle rakennettava oppilaitos korvaa nykyisellään kuudessa eri toimipisteessä toimivat tilat, jotka eivät enää riitä kasvavalle joukolle opiskelijoita eivätkä vastaa nykyaikaisen opetuksen tarpeisiin. Kampuksen suunnittelukilpailu on käynnissä, ja se ratkeaa ensi vuoden alussa. Kampuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 lopussa.

Tehokkaat ja muunneltavat tilat raideliikenteen varrella

Holkkitielle nousevan kampuksen tiloista suunnitellaan joustavia, jotta ne sopivat ammatillisen koulutuksen muuntuviin tarpeisiin. Mitoituksessa on huomioitu koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston pitkän tähtäimen kehitys ja oppivelvollisuuden pidentyminen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yksi kolmasosa koulutuksesta on työssä oppimista, joten tilat ovat mitoitettu 3 000 lähiopetuksessa olevalle opiskelijalle. Tiloja tarjotaan myös kaupunkilaisille vapaa-ajan käyttöön.

”On aivan mahtavaa, että saamme uudet, modernit opetustilat, joihin siirtyy useita eri tutkintoja, mikä osaltaan mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön eri tutkintoja opiskelevien opiskelijoiden kesken. Lisäksi Metropolian kampus sijaitsee lyhyen matkan päässä ja mahdollistaa myös ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön ja siirtymän ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Ammatillisen koulutuksen osaajista on kova pula ja hyvät opetustilat innostavat myös aikuisopiskelijoita uudelleenkouluttautumaan tai suorittamaan lisäopintoja työelämän osaamistarpeiden muuttuessa. Opiskelijat ja henkilöstö ovat osallistuneet tilojen suunnitteluun, vaikka opiskelijat ovatkin jo siirtyneet työelämään tilojen valmistuessa, on heille ollut tärkeää olla mukana suunnittelussa.”, kertoo lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön linjanjohtaja Arja Kukkonen.

Roihupelto kehittyy lähivuosien aikana huomattavasti. Sen ytimeksi tulee uusi lähikeskusta ja metroasema, ja Raide-Jokeri aloittaa liikennöinnin sen kautta vuonna 2024. Julkiset liikenneyhteydet tulevat olemaan erittäin hyvät eri puolille kaupunkiseutua.

Uudisrakennuksen tontilla sijaitsevat rakennukset puretaan ensi vuoden aikana. Elmu Ry:n soittoharjoitustila jatkaa toimintaansa omalla tontillaan.

Varastologistiikan väistötilat Tattariharjulle ja Malmin entiselle lentokentälle

Roihupellossa toimiva varastologistiikan ja kuljetuksen opetusala siirtyvät rakennustöiden ajaksi väliaikaisesti Tattariharjuun sekä Malmin entiselle lentokentälle, jossa toteutetaan isojen ajoneuvojen harjoittelu ja joitain ajoneuvojen huoltoharjoittelutiloja.

Valuraudankuja 3:een on valmistunut logistiikkakoulutuksen opetustilat, jonne muutetaan joulukuussa 2021 ja opetus väliaikaisissa tiloissa alkaa tammikuussa 2022.

Entisen lentokentän alueen lounaisosaan, ns. Patria-hallin pohjoispuolelle tuodaan kevytperusteisia halleja ja siellä rajataan alue ulkoharjoittelua varten. Hallit ja ulkoharjoittelualue otetaan käyttöön arviolta maaliskuussa 2022.

Tulevalle kampukselle muualta siirtyvät opetusalat jatkavat valmistumiseen asti nykyisissä tiloissaan.

Karttakuva, johon kampus sekä väistötilat on merkitty.

Kampuksen paikka vihreällä, väliaikaiset opetustilat sinisellä.

Roihupellon kampus toteutetaan elinkaarihankemallilla

Oppilaitos toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa valittu palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Elinkaarihankkeilla on keskeinen rooli Helsingin toimitilastrategiassa, sillä toteutusmuoto tarjoaa turvallisemman investoinnin, varmuutta budjetointiin ja luotettavan ylläpidon. Uudesta kampuksesta tulee Helsingin viides elinkaarimallilla toteutettava oppilaitos.

Kampus rakennetaan resurssiviisaasti. Sen hiilijalanjälki tulee olemaan vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailulaskelman.

Vaatimuksiin kuuluvat muun muassa purettavien rakennuksien betonimurskeen, kierrätysmaamassojen, uudelleenkäytettävien rakennusosien ja vähähiilisten rakennusmateriaalien hyödyntäminen. Vähintään 15 prosenttia rakennuksen energiankulutuksesta tuotetaan paikan päällä uusiutuvilla energiamuodoilla. Rakennuksen E-luvun tulee olla alle 70 kWhE/m2. Myös työmaan ympäristövaikutuksia minimoidaan.

Palvelutuottaja valitaan ensi vuoden alussa, ja alustavan aikataulun mukaan kampus otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa. Rakennuksen kokonaislaajuus on yli 44 000 brm2, ja se on Helsingin suurin talonrakennushanke lähivuosien aikana. Hankkeen toteuttaa Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat.