Johanneksenpuiston jääkentän huoltorakennuksesta ja Tehtaanpuiston leikkipuisto Sepän rakennuksesta päätetään

Keskusta
15. joulukuuta 2021

Johanneksenpuistoon on suunnitteilla kaikille avoin tekojääkenttä ja huoltorakennus, jossa on myös pukuhuonetilat. Tehtaanpuistoon on suunnitteilla leikkipuisto Sepälle uusi rakennus, joka korvaa nykyisen rakennuksen. Hankkeiden hankesuunnitelmat ovat menossa päätöksentekoon torstaina.

Tavoitteena on, että työmaat käynnistyvät kesällä 2022 ja leikkipuiston rakennus saataisiin käyttöön alkuvuodesta 2023 ja jääkenttä huoltotiloineen loppuvuodesta 2023.

Johanneksenpuisto uudistuu vaiheittain

Johanneksenpuistossa on ollut urheilukenttä vuodesta 1909 alkaen. Puisto on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Huoltorakennuksen suunnittelussa on pyritty siihen, että rakennus sopii arvokkaaseen ympäristöönsä ja että puiston arvot ja esimerkiksi puusto säilyvät.

Rakennus on yksikerroksinen ja julkisivun päämateriaali on säänkestävä teräs. Rakennuksessa hyödynnetään tekniikkaa, jossa mm. kylmäjärjestelmän lauhdelämpö johdetaan Helenin kaukojäähdytysverkostoon. Näin rakennuksen korkeus ja jäähdytysjärjestelmän lauhduttimista aiheutuva melu pysyvät hillittyinä. Rakennuksen lämmitystarpeisiin hyödynnetään myös lämpöpumppujärjestelmiä.

Johanneksenpuistoa on tarkoitus peruskorjata sen jälkeen, kun tekojäärata ja huoltorakennus on rakennettu. Puistossa muun muassa uudistetaan leikkipaikkoja, kentän laidalle lisätään kuntovälineitä ja lippakioskin ympäristöä parannetaan. Myös kentän valaistusta parannetaan ja kasvillisuutta uudistetaan alkuperäisen puiston hengessä. Kenttää rajaava vanha lehmusrivi on tarkoitus säilyttää.

 Johanneksenpuiston huoltorakennuksen alustava suunnitelma, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Kuva: Johanneksenpuiston huoltorakennuksen alustava suunnitelma, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Leikkipuisto Sepän tilojen rakentamisen on tarkoitus käynnistyä kesällä 2022 – nykyinen rakennus puretaan kesän alussa

Tehtaanpuistossa on ollut leikkipaikka yli sata vuotta. Nykyinen leikkipuistorakennus on vuodelta 1990. Rakennus on todettu huonokuntoiseksi, ja se on osin painunut.

Leikkipuistotoiminnan jatkuminen Tehtaanpuistossa on tärkeää koko Punavuoren alueelle. Leikkipuisto myös tarvitsee toimintaa tukevat sisätilat.

Leikkipuistorakennus on tarkoitus rakentaa Sepänkadun puolelle, nykyisen rakennuksen paikalle. Rakennuksen sisätilat on tarkoitus toteuttaa moduulirakenteisina. Perustukset, puujulkisivut ja vesikatto toteutetaan paikalla rakentaen, jotta rakennus olisi kaupunkikuvallisesti riittävän korkeatasoinen. Myös Tehtaanpuisto on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Uuden rakennuksen rakentamisen aikaista leikkipuiston avointa aamu- ja pikkuvauvatoimintaa sekä iltapäivätoimintaa suunnitellaan. Korvaavia tiloja haetaan lähialueen kasvatuksen ja koulutuksen tiloista. Leikkipuiston piha jää pääosin käyttöön rakennustöiden ajaksi.

Piha on tarkoitus uudistaa myöhemmin, arviolta vuoden 2024 aikana.

Päättäjät käsittelevät hankkeita torstaina

Hankkeiden viitteelliset suunnitelmat ja ensimmäiset hinta-arviot ovat valmistuneet, ja hankesuunnitelmille haetaan hyväksyntää kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostosta. Kumpaakin asiaa käsitellään jaoston kokouksessa torstaina 16.12.2021.

Jos jaosto hyväksyy hankkeet, seuraavaksi hankkeille haetaan tilaajatoimialojen lautakuntien puollot ja rakennusluvat. Jotta hankkeet pääsevät liikkeelle, niille tulee myös saada sopivat toteuttajat. Johanneksenpuiston hankkeessa on myös päätettävä sähkömuuntamon rakentamisesta.

 uutisen kohteet kartalla. Helsingin kaupunki

Kuva ylhäällä: Leikkipuisto Sepän rakennuksen alustava suunnitelma. Tomi Perko, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Perko Oy.