Jätkäsaareen nousee Kehittyvä kerrostalo -ohjelman yhteisöllinen Kiertotalouskortteli

Jätkäsaari
22. joulukuuta 2021
Havainnekuva Kiertotalouskorttelista

Helsingin Jätkäsaareen suunnitellaan ja rakennetaan vuosina 2021–2024 yhteisöllinen kiertotalouskortteli, johon tulee kolme erilaista asumisyhteisöä: asumisoikeusasumista perheille, vuokra-asumista ikäihmisille sekä nuorisoasumista alle 30-vuotiaille. Kortteli on mukana Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa.

Kortteliin tulee myös Kansanvalistusseuran (Kvs) toteuttama ja ylläpitämä Sivistyskulma, joka on kaikille kaupunkilaisille avoin uudenlainen kansalaisoppimisen keskus, jossa kohtaavat yksilöt ja yhteisöt, asiantuntijat ja tutkijat sekä eri-ikäiset oppijat. Kiertotalous näkyy kulman toiminnassa myös oppimisen sisältönä taiteita ja kulttuuria unohtamatta.

Kortteliin luodaan kaikille kansalaisille ja alueen asukkaille tapahtumatoimintaa sekä tuodaan Kvs-säätiön ylläpitämän Etelä-Helsingin kansalaisopiston tarjontaa. Sisältöjä kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Lue lisää Sivistyskulmasta

Rakentamisen aikaista kiertotaloutta ja CLT-puurakentamista

Korttelin suunnittelusta vastaa kaksi helsinkiläistä arkkitehtitoimistoa, ARK-house arkkitehdit ja INARO Arkkitehdit. Kortteli on rahoitettu ARAn 40-vuotisella korkotuella ja sen rakennuttajia ovat Yrjö ja Hanna -säätiö sekä NAL Asunnot Oy. 

Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli on mukana Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa kahdella kehitysteemalla: rakentamisen aikainen kiertotalous ja merellisissä olosuhteissa tapahtuva teollinen CLT-puurakentaminen.

Kiertotalouskortteli on samanaikaisesti myös mukana ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta-tukiohjelmassa, jonka osarahoittaman ”Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa” -hankkeen avulla on voitu tutkia ja kehittää Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa olevia kehitysteemoja.

Ympäristöministeriön kehityshankkeessa on valmistunut marraskuussa 2021 neljä selvitysraporttia rakentamisen kiertotaloudesta sekä puurakentamisesta merellisissä olosuhteissa. Löydät raportit ja lisää tietoa hankkeesta Kehittyvä kerrostalo -ohjelman sivustolta Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli -hankkeen esittelysivulta.