Kaupunginhallitus hyväksyi Mellunkylän Leikkikujan asemakaavan muutoksen

Mellunkylä
17. tammikuuta 2022
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17. tammikuuta 2022 omalta osaltaan Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muutoksen. Lisäksi kaupunginhallitus antoi myönteisen ennakkokannan Helsingin Sataman kehittämisohjelmalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17. tammikuuta 2022 omalta osaltaan Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muutoksen. Lisäksi kaupunginhallitus antoi myönteisen ennakkokannan Helsingin Sataman kehittämisohjelmalle.

Mellunkylän kaavaratkaisu koskee tonttia osoitteessa Leikkikuja 5 ja sen edessä olevaa katualuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden 8-kerroksisen asuinkerrostalon täydennysrakentamisen Leikkikujan varteen nykyiselle pysäköintialueelle.

Asemakaavan muutos tuo alueelle noin 100-125 uutta asukasta. Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Helsingin Sataman kehittämisohjelmalle myönteinen ennakkokanta

Kaupunginhallitus päätti kaupungin ennakkokantana hyväksyä Helsingin Sataman kehittämisohjelman toteuttamisen. Helsingin Sataman kehittämisohjelma vuosille 2022–2030 luo alueenkäytölliset ja liikenteelliset edellytykset satamatoimintojen uudelleenjärjestelyille sekä esittää niiden toteuttamiseen vaadittavat investoinnit.

Kehittämisohjelmassa Tallinnan liikenne keskitetään Länsisatamaan, Tukholman liikenne Katajanokalle ja satama-alue Eteläsatamassa pienenee. Vuosaaren satamaa kehitetään tavaraliikenteen tarpeisiin. Ohjelmainvestoinnit vuosille 2022–2030 ovat noin 560 miljoona euroa.

Kaupunki omistaa Helsingin Sataman kokonaan, ja tytäryhteisöjen on hankittava kaupungin kanta konserniohjeessa määriteltyihin merkittäviin toimenpiteisiin ennen niitä koskevaa päätöksentekoa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Avarc Arkkitehdit Oy