Keskuspuistoon suunnitellaan uusia latuja – suunnitelmia voi kommentoida verkossa

Kuninkaantammi
25. tammikuuta 2022
Havainnekuva Kuninkaantammen eteläpuolen ladusta. Kävely- ja pyöräilyreitti kulkee ladun vierellä. Kuva: WSP
Keskuspuiston pohjoisosaan suunnitellaan kahta uutta latureittiä perinteisen tyylin hiihtoon. Uudet ladut mahdollistavat hiihtämisen jatkossakin latuverkoston yhteyksillä, joilla nykyiset ladut muutetaan ympärivuotisiksi kävelyn ja pyöräilyn reiteiksi

Toinen suunnitelluista latureiteistä sijoittuu Kuninkaantammentien eteläpuolelle Pitkäkosken kohdalla ja toinen Paloheinänmajan länsipuolelle. Latureitit ovat noin 600 metrin mittaisia.
 
Uudet ladut mahdollistavat hiihtämisen jatkossakin kyseisillä latuverkoston yhteyksillä, kun niiden nykyiset ladut muutetaan ympärivuotisiksi kävelyn ja pyöräilyn reiteiksi loppuvuodesta 2022.  

Latujen muuttamisesta talvikunnossapidettäviksi reiteiksi päätettiin vuonna 2020 hyväksytyn Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman yhteydessä. Taustalla on kaupungin saama runsas asukaspalaute, jossa on toivottu lisää käveltäviä ja pyöräiltäviä talviulkoilureittejä Keskuspuiston pohjoisosaan. Tavoitteena on myös vähentää laduilla kävelyä ja pyöräilyä.

Vaikutukset metsämaisemaan ja luontoon minimoidaan

Uudet ladut on suunniteltu siten, että niiden vaikutus metsäiseen maisemaan ja luontoon on mahdollisimman pieni. Alueen kulttuurihistorialliset ja luonnonsuojelulliset arvot on säilytetty.

Kahden vierekkäisen perinteisen hiihtotyylin ladun vaatima tila on kapea, jolloin puiden kaatamistarve on vähäinen. Suunnittelun yhteydessä on selvitetty, ettei puiden kaatamisesta ei ole haittaa liito-oraville. Latupohjat pinnoitetaan hakkeella, jolloin niiden luiskat maisemoituvat luonnonkasvillisuudella.

Latusuunnitelmista voi antaa palautetta 13.2. asti

Molemmista laduista on tehty erilliset puistosuunnitelmat. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua ja niitä voi kommentoida 13.2.2022 asti Kerrokantasi-palvelussa.
 
Suunnitelmia kehitetään tarvittaessa saadun palautteen pohjalta. Latujen puistosuunnitelmat viedään kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi maaliskuussa 2022.