Honkasuon länsiosan asuinalueen rakentaminen käynnistyy puunkaadolla

Honkasuo
28. tammikuuta 2022
Honkasuon uusi asuinalue Luoteis-Helsingissä laajenee, kun sen länsiosan rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2022.

Honkasuon uusi asuinalue Luoteis-Helsingissä laajenee, kun sen länsiosan rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2022.

Alue on metsäistä, ja rakentaminen edellyttää puunkaatoa noin kolmen hehtaarin laajuiselta alueelta. Alueella on myös liito-oravia, minkä vuoksi ELY-keskus on myöntänyt kaupungille poikkeusluvan puiden kaatoon. Puiden kaato ei vaikuta muihin liito-oravien ydinalueisiin tai niiden välisiin tärkeisiin kulkuyhteyksiin lähiseudulla.

Puut kaadetaan talvella ennen lintujen ja liito-oravan lisääntymisaikaa.

Rakenteilla puutalojen kaupunkikylä

Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue, tiivis ja värikäs kaupunkikylä. Puurakentamisella pyritään pienentämään hiilidioksidipäästöjä ja rakennushankkeiden sekä asumisen ekologiseen kestävyyteen kiinnitetään huomiota monin tavoin koko rakennusten elinkaaren ajan. Asuinrakentamisessa tulee noudattaa matalaenergiarakentamisen periaatteita.

Honkasuolle tulee asuntoja noin kahdelle tuhannelle asukkaalle 2020-luvun aikana. Lue lisää Honkasuosta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/honkasuo