Kaupunginhallitus sinetöi osaltaan Pasilan Keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan

Pasila
31. tammikuuta 2022
Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 31. tammikuuta Pasilan Keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman. Kaupunginhallitus merkitsi myös tiedoksi vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen.

Kaupunginhallitus on valinnut kokouksessaan 31. tammikuuta Pasilan Keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Keskitornialuetta koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja päätti luovuttaa Keskitornialueen toteuttamisen kannalta tarvittavat pysyvät käyttö- ja hallintaoikeudet.

Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki järjestivät syksyllä 2021 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Pasilan tornialueella sijaitsevan Keskitornialueen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kilpailun tuomariston esitys voittajaksi julkistettiin 21. tammikuuta. Helsingin kaupunginhallituksen lisäksi myös Senaatti-kiinteistöt käsittelee tuomariston esitystä. Toteutussopimus on tarkoitus allekirjoittaa kaupungin, Senaatin ja Varman välillä helmikuussa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2023 talousarvioehdotuksen käsittelyaikataulun

Kaupunginhallitus merkitsi myös tiedoksi vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen. Talousarvioehdotus on määrä julkistaa torstaina 27. lokakuuta, minkä jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 31. lokakuuta ja 7. marraskuuta. Lopullisesti talousarvioehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto, joka käsittelee asiaa 16. ja 23. marraskuuta.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.