Kannelmäen peruskoulun Kanneltien -toimipisteen kunnostamisen hanke etenee

Malminkartano-Kannelmäki
10. helmikuuta 2022
Helsingin kehystunnus
Kannelmäen peruskoulun Kanneltien -toimipisteen koulurakennukseen (os. Kanneltie 1) suunnitellaan laajaa kunnostustyötä. Hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty 10.2.2022, ja sille tarvitaan vielä kasvatus- ja koulutuslautakunnan puolto. Hankesuunnitelma on käytännössä päätös hankkeen toteuttamisesta ja sen laajuudesta.

Kannelmäen peruskoulun Kanneltien -toimipisteenkoulurakennukseen (os. Kanneltie 1)suunnitellaan laajaa kunnostustyötä. Hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty 10.2.2022, ja silletarvitaan vielä kasvatus- ja koulutuslautakunnan puolto. Hankesuunnitelma onkäytännössä päätös hankkeen toteuttamisesta ja sen laajuudesta.

Hankkeessa uusitaan rakennuksen kaikki julkisivut ja vesikatot. Rakennustöiden aikana on tarkoitus poistaa vaurioituneet ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet. Lisäksi kunnostetaan ikkunat sekä uudistetaan ja korjataan salaojia. Katolle asetetaan aurinkopaneeleja sähkön keräämiseksi. Suunnittelussa on huomioitu rakennuksen arkkitehtuuriin liittyvät arvot.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää teknistä korjausta, jonka tarkoituksena on parantaa kohteen sisäilman laatua. Korjausta tarvitaan, koska rakennus on vanha, eikä julkisivuja ole aiemmin remontoitu laajasti. Julkisivun ja katon vaurioista on tiedotettu koululle aiemmin.

Hankesuunnitelma sisältää tarkemman kuvauksen rakennushankkeen sisällöstä. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi hankesuunnitelman 10.2.2022. Hankesuunnitelmalle haetaan vielä puoltoa kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Rakennustyöt alkavat tämänhetkisen arvion mukaan kesällä 2022. Perusparannus valmistuu arviolta vuoden 2023 joulukuussa. Aikataulu tarkentuu, kun hankkeelle on valittu toteuttaja. 

Toiminta siirretään väistötilaan perusparannuksen ajaksi ​ 

Koulun toiminta siirtyy remontin ajaksi väistötiloihin. Väistötiloiksi on suunniteltu osoitteessa Pelimannintie 16 sijaitsevia paviljonkirakennuksia.

Lisätietoa hankkeesta 

​Hankesuunnitelma on luettavissa rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokousasiakirjoista kaupungin verkkosivuilla (hel.fi/kaupunkiymparisto) jaoston päätösasiakirjat-sivulla.​ 

 Aiemmat tiedotteet ja esitysaineisto ovat verkossa: www.hel.fi/talotiedot (>>Peruskoulut >>Kannelmäen peruskoulu).