Kansainvälinen palokuntanuorten leiri Eldis 22 Malmin kentällä heinäkuussa

Malmi
10. helmikuuta 2022

Eldis 22 -leiri kerää tulevana kesänä 3.–9.7.2022 Helsinkiin tuhansia palokuntanuoria ja palokuntalaisia oppimaan uusia taitoja, kokemaan unohtumattomia elämyksiä ja tapaamaan uusia sekä vanhoja tuttuja. Kansainväliselle leirille saapuu osallistujia suomalaisten lisäksi ainakin Saksasta ja Tsekistä. Lähes 4000 osallistujan “minikaupunki” rakennetaan palokuntalaisten huikealla vapaaehtoistyöllä.

Helsingin kaupunki otti leirin innoissaan vastaan ja näkee tapahtuman olevan erinomainen esimerkki Malmin entisen lentokentän alueen väliaikaiskäytöstä.

”On hienoa, että Helsinkiin saadaan näin merkittävä nuorten harrastajien tapahtuma. Malmin entinen lentokenttä on oiva paikka tapahtumalle. Helsingin kaupunki tukee mielellään nuorisotoimintaa ja toimii tapahtumakaupunkina. Eldis 22 -leiri on hieno esimerkki tästä yhteistyöstä” iloitsee Helsingin kaupungin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.

Leirin kuluessa 7–17-vuotiaat leiriläiset suorittavat palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja, jotka antavat valmiuksia sammutus- ja pelastustehtäviin. Leirin kursseilta löytyy mm. sammutustaitoja, vesipelastusta, savusukellusta ja ryhmänjohtamistaitoja.

Aikaisemmista leireistä poiketen Eldis 22 -leirin suunnitteluun haluttiin saada nuoret osalliseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Leiritoimikunnan jäseniksi valittiin kokemusasiantuntijanuoria eri puolilta Suomea ja he toimivat tasavertaisina muun leiritoimikunnan kanssa.

”Odotan eniten leiriltä sen kokonaisuutta ja näemme mitä olemme yhdessä saaneet aikaan. Hienoa leiriprojektissa on ollut, että olen saanut kertoa täysin oman mielipiteeni ja siitä rakennetaan suurempia asioita muiden mielipiteiden avulla” kertoo leirin kokemusasiantuntijanuori Mimosa Ekholm.

Leiri on myös saanut erittäin arvovaltaisen suojelijan — Tasavallan presidentti SauliNiinistö on Eldis 22 -leirin virallinen suojelija. ”On hienoa nähdä, että myös presidentti Niinistöä kiinnostaa palokuntanuorisotyö ja hän on valmis lähtemään leirin suojelijaksi” toteaa innostuneena leiripäällikkö Samuel Siliin.

Palokuntatoiminta kasvattaa turvallisuustaitoihin ja vastuunottoon

Suomessa on noin 10 000 nuorta palokuntaharrastajaa ja 4 000 aikuista, jotka toimivat vapaaehtoisina palokuntalaisina. Sopimuspalokunnat, kuten vapaaehtoisten muodostamat VPK:t, vastaavat Suomessa merkittävästä osasta palo- ja pelastustoimintaa. Heitä on mukana jopa 60 prosentissa pelastustoimen hälytystehtävistä.

Palokuntaharrastus antaa valmiudet toimia vaativissakin sammutus- ja pelastustehtävissä ja kasvattaa nuorista uusia tekijöitä sopimuspalokuntiin ja pelastusalalle. Palokuntanuoret hallitsevat arjen turvallisuustaidot kuten ensiavun, alkusammutuksen ja turvallisen tulenkäsittelyn.

Toiminta opettaa myös saumattomaan tiimityöhön, vastuunottamiseen, johtamiseen ja yhteispeliin kaikenlaisten ihmisten kanssa. Oikeassa sammutustilanteessa kyse on usein ihmishenkien pelastamisesta. Palokuntaharrastus on edullista, toiminnallista ja selkeästi johdettua nuorisotyötä, jossa hyvin monenlaiset lapset ja nuoret voivat löytää oman paikkansa, kokea onnistumisia ja yhteenkuuluvuutta.

Malmin entinen lentokenttä avautui kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäyttöön helmikuun alussa. Rakentaminen kentän alueella alkaa myöhemmin. Koska aluerakentamishankkeet ovat pitkäkestoisia, haluaa kaupunki varmistaa, että Malmin kentän alue pysyy mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja sen aikana. Samalla kun kaavoitus valmistuu ja rakentaminen etenee, Malmin kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana.