Länsi-Helsinkiin suunnitellaan kahta uutta yleistä saunaa

Uutta Helsinkiä
11. helmikuuta 2022
Helsingin kaupunki on hakenut yleisten saunojen toteuttajaa kehittämään Helsingin rantojen palveluita Seurasaaressa, Hietaniemessä ja Tarvossa. Kahdelle saunalle on nyt löytymässä toteuttaja. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee saunapaikkahakua 15.2. kokouksessa.

Helsingin kaupunki on hakenut yleisten saunojen toteuttajaa kehittämään Helsingin rantojen palveluita Seurasaaressa, Hietaniemessä ja Tarvossa. Kahdelle saunalle on nyt löytymässä toteuttaja. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee saunapaikkahakua 15.2. kokouksessa.

Kaupunki on hakenut vuokralaista ja toteuttajaa yhteensä kolmelle yleiselle saunapaikalle. Saunapalveluiden kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut, ja kaupunki vastaa tarpeeseen tarjoamalla tontteja keskeisiltä rantapaikoilta. Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää rantojen palveluiden kehittämistä.

Viime kesänä toteutetussa haussa etsittiin toteuttajaa kolmelle saunapaikalle, jotka sijaitsevat Hietaniemessä, Seurasaaressa ja Tarvossa. Hakemuksia saapui yhteensä 20 kappaletta. Hakemusten ja jatkoneuvottelujen pohjalta Hietaniemen saunapaikan varauksensaajaksi esitetään Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:tä ja Seurasaaren saunapaikan osalta KF Restaurants Oy:tä. Tarvon saunapaikan osalta arviointiryhmä katsoi, ettei hakijoilla ollut edellytyksiä edetä jatkoon. Tarvon saunapaikka laitetaan avoimeen hakuun vapaana toimitilatonttina.

Arviointi tehtiin laatuun perustuvana kokonaisarviointina, jossa painotettiin erityisesti soveltuvuutta kunkin alueen olemassa olevaan toimintaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, hankkeen toteuttamiskelpoisuutta unohtamatta.

Saunojen tarkemmalle suunnittelulle annetaan ensivaiheessa aikaa vuoden 2023 loppuun asti. Tämän jälkeen saunapaikat on tarkoitus luovuttaa yrityksille 30 vuoden vuokrasopimuksilla.

Lautakunta käsittelee myös Seurasaaren saunaa vastustavaa valtuustoaloitetta

Hietaniemen saunalle on varattu 150 k-m² ja se sijaitsee Hietaniemen lounaiskulmassa puistoalueella.  Saunan yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös kahvila- tai ravintolatoimintaa. Hankkeen tulee sopeutua Hietaniemen maisemallisesti herkkään ympäristöön johtuen Hietaniemen hautausmaan ja Lapinlahden sairaala-alueen läheisyydestä, alue on myös linnustollisesti arvokas. Saunapaikan lähellä sijaitsevat myös uimaranta ja vesipuisto, joiden palveluja sauna täydentää.

Seurasaaren saunapaikka sijaitsee nykyisen uimalan eteläpäädyssä. Enintään 130 kerrosneliömetrin kokoisen saunan tulee edistää alueen virkistyskäyttöä täydentämällä uimalan palveluntarjontaa, saunan yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös kahvila tai ravintola. Vuokra-alueella oleva uimalaituri osoitetaan saunayrityksen yksityiskäyttöön. Rakennuksen tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueen merkittävät luontoarvot. Nykyisin vuokralla oleva uimalan alue vapautuu rakentamiseen viimeistään 1.6.2023.

Seurasaareen suunniteltu sauna on herättänyt uimalan käyttäjissä huolta saunatoiminnan vaikutuksista uimalan toimintaan, ja asiasta on tehty saunaa vastustava valtuustoaloite.  Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee samassa kokouksessa lausuntoehdotusta, jossa valtuustoaloitteessa ehdotettua saunahankkeen perumista ei puolleta.

Lausuntoehdotuksen mukaan hakuprosessia tulisi jatkaa suunnitellusti siten, että saunapaikkaa koskeviin sopimuksiin kirjataan riittävät ehdot liittyen uuden saunan toimintaan, toteutussuunnitteluun ja lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön jatkumista.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 15.2.2022