Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailun työt kommentoitavana, valmisteilla myös alueen suunnitteluperiaatteet

Malminkartano-Kannelmäki
14. helmikuuta 2022
Malminkartanon keskiosan kehittämiseksi haetaan suunnittelukilpailulla ratkaisua, jolla sovitetaan uusi rakentaminen ja olemassa oleva Kartanonmetsän viheralue tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on myös sujuvoittaa kävelyn kulkuyhteyksiä alueella. Kommentoi kilpailutöitä verkossa, 3. huhtikuuta saakka.

Malminkartanon keskiosan kehittämiseksi haetaan suunnittelukilpailulla ratkaisua, jolla sovitetaan uusi rakentaminen ja olemassa oleva Kartanonmetsän viheralue tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on myös sujuvoittaa kävelyn kulkuyhteyksiä alueella. Kommentoi kilpailutöitä verkossa, 3. huhtikuuta saakka. Malminkartanoon laaditaan parhaillaan myös suunnitteluperiaatteita, jotka ohjaavat alueen kehittämistä tulevaisuudessa.

Malminkartanon keskiosassa sijaitsevat Kartanonmetsän viheralue, juna-asema ja alueen keskeiset aukiot palveluineen. Syksyllä 2021 kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa laatimaan ehdotukset alueen kehittämiseksi.

Kilpailuehdotuksiin voi tutustua verkossa ja niitä voi kommentoi Kerrokantasi-palvelussa 3.4.2022 saakka osoitteessa: https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanon-keskiosa

Kommentit viedään tiedoksi tuomaristolle. Voittajaehdotus toimii tulevien asemakaavojen laatimisen pohjana. Alueen kaavoitus käynnistyy aikaisintaan vuonna 2023.

Kilpailusta kerrotaan myös lyhyesti Uutta Länsi-Helsinkiä -tilaisuudessa 30.3. Lisätietoa tapahtumasta verkossa: hel.fi/asukastilaisuudet.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat Malminkartanon tarkempaa suunnittelua

Malminkartanoon ollaan laatimassa suunnitteluperiaatteita, jotka ohjaavat koko alueen toimintojen sijoittumista, kuten liikenneyhteystarpeita ja viher- ja virkistyspalveluverkostoa. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myös uusia asemakaavoja. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Suunnitteluperiaatteisiin voi tutustua verkossa 14.3.-4.4. ja niistä voi antaa palautetta osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluperiaatteista järjestetään verkkoasukastilaisuus 24.3. kello 17. Tervetuloa keskustelemaan, liity mukaan osoitteessa bit.ly/malminkartano-2403.

Suunnitteluperiaatteista kerrotaan lyhyesti myös Uutta Länsi-Helsinkiä -tilaisuudessa 30.3. Lisätietoa tapahtumasta verkossa: hel.fi/asukastilaisuudet.

Malminkartanoon uutta nostetta

Malminkartano on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistuskohteista, ja kaupunki on sitoutunut alueen kehittämiseen. Kaupunkiuudistuksen tarkoitus on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen ja ympäristö.