Konepajan sähköjunahallin paikalle suunnitteilla uutta rakentamista

Uutta Helsinkiä
28. helmikuuta 2022
Pasilan konepajan alueella sijaitsevan sähköjunahallin tilalle suunnitellaan uutta toimitilaa. Alueen asemakaavaa on tarkoitus muuttaa niin, että tontille voisi rakentaa nykyistä hallia suuremman rakennuksen. Hankkeesta järjestetään arkkitehtikilpailu keväällä 2022. Hankkeen lähtökohtia esitellään verkkoasukastilaisuudessa 7. maaliskuuta.

Pasilan konepajan alueella sijaitsevan sähköjunahallin tilalle suunnitellaan uutta toimitilaa. Alueen asemakaavaa on tarkoitus muuttaa niin, että tontille voisi rakentaa nykyistä hallia suuremman rakennuksen. Hankkeesta järjestetään arkkitehtikilpailu keväällä 2022. Hankkeen lähtökohtia esitellään verkkoasukastilaisuudessa 7. maaliskuuta.

Vallilassa, Pasilan konepajan alueella olevalle tontille osoitteessa Teollisuuskatu 16 suunnitellaan uutta rakentamista. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa, jotta työpaikka- ja keskusta-alueena kehittyvän Teollisuuskadun akselin varrelle saadaan lisää toimitilaa ja palveluita, ja jotta maantasokerrosten elävyys ja jalankulun reitit alueella paranevat. Hankkeen toteutuminen edistää alueen kehittymistä Teollisuuskadun kaavarungon periaatteiden mukaisesti. Asemakaavamuutos on käynnistynyt kiinteistön omistajan The Train Factory Oy:n hakemuksesta.

Tällä hetkellä sähköjunahallissa toimii pysäköintilaitos ja padel-kenttiä. Rakennuksen 175 metriä pitkä katujulkisivu on umpinainen, eikä nykyinen rakennus mahdollista voimassa olevan asemakaavan mukaista yleistä jalankulun yhteyttä Konepajanpasaasilta Teollisuuskadulle.

Hankkeesta on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu keväällä 2022. Kilpailun tavoitteena on löytää ympäristöön soveltuva suunnitteluratkaisu, jossa nykyistä tehokkaampi rakentaminen asettuu luontevaksi osaksi Konepajan alueen kokonaisuutta sekä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kilpailussa etsitään kaupallisesti toteuttamiskelpoista suunnitteluratkaisua, joka sisältäisi hotellin, pääkonttoritason toimistorakennuksen sekä liiketiloja.

Kilpailuehdotukset laitetaan kilpailun edetessä esille Kerro kantasi -palveluun, jossa niitä on mahdollista kommentoida. Kilpailun tuloksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus.

Hanketta esitellään verkkotilaisuudessa 7.3.

Hankkeen lähtökohtia esitellään verkkoasukastilaisuudessa 7. maaliskuuta klo 17.00–18.30. Tilaisuuden tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.

Kokoukseen pääsee liittymään klo 16.45 alkaen klikkaamalla liittymislinkkiä bit.ly/konepajan-sahkojunahalli tai kirjoittamalla sen verkkoselaimen osoitekenttään. Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan kokoukseen voi osallistua verkkoselaimen kautta.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat 18.3.2022 asti.