Pasilan tornialueelle suunnitellaan 32-kerroksista toimistotaloa

Pasila
28. helmikuuta 2022

Pasilan tornialueen keskiosaan, pääradan ja Veturitien väliin suunnitellaan toimistokäyttöön tuleva tornitalo. Hanke on osa laajempaa Pasilansillan eteläpuolelle kaavailtua tornitaloista koostuvaa, tiivistä asuin- ja työpaikka-aluetta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavan valmisteluaineistona olevaan kilpailutyöhön voi tutustua verkossa 28.2.–18.3.2022. Hankkeen esittelytilaisuus järjestetään 9. maaliskuuta. 

Tornirakennus sijoittuu Pasilansillan, Veturitallien, Veturitien ja pääradan rajaamalle alueelle Veturitallinkujan pohjoispuolelle. Rakennukseen tulee toimisto- ja liiketiloja. 

Rakennus muodostuu etelään suuntautuvasta tornista sekä tähän sulautuvasta, portaittain kohti pohjoista madaltuvasta ja Pasilansiltaan liittyvästä jalustaosasta. Rakennus on korkeudeltaan noin 135 metriä Veturitien tasosta, ja kerroksia sen korkeimmassa osassa on 32. 

Asemakaavan muutos tornialueen keskiosalle laaditaan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tekemän ehdotuksen perusteella. 

Suunnitelmia esitellään verkkotilaisuudessa 9. maaliskuuta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistona olevaan kilpailutyöhön voi tutustua 28.2.–18.3.2022 osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat.

Esittely- ja keskustelutilaisuus suunnitelmista järjestetään verkossa 9.3.2022 klo 17.00–18.00. Tilaisuuteen voi liittyä klo 16.55 alkaen klikkaamalla liittymislinkkiä tai kirjoittamalla sen verkkoselaimen osoitekenttään: bit.ly/pasilan-tornialueen-keskiosa.

Tapahtumatiedot: Pasilan tornialueen keskiosan esittelytilaisuus

 

Asemakaavan muutoksia myös muille alueille Pasilassa

Asemakaava- ja asemakaavan muutosalueessa on mukana myös Veturitallinkuja, osa rata-aluetta ja Veturitietä sekä Pasilansillan alapuolisia osia. 

Veturitallinpihan suunnittelun lähtökohta on kantakaupungille tyypillinen rakennustiheys. Suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuuriarvot sekä muun muassa tapahtumatoiminta ja kulttuuripalvelut. Veturitallinpihan suunnitteluperiaatteet tuodaan uudelleen kaupunkiympäristölautakuntaan päätettäväksi, kun naapurialueiden tulevaisuudesta on nykyistä enemmän tietoa. 

Trigoni-hankkeen sopimuksen purkamisesta tornialueen länsiosassa neuvotellaan parhaillaan ja tornialueen itäosalle laaditaan asemakaava kolmelle tornitalolle jalustaosineen.