Stansvikin kartano- ja virkistysalueen rakennus- ja kunnostustyöt viivästyvät

Kruunuvuorenranta
02. maaliskuuta 2022

Helsingin kaupunki on suunnitellut Stansvikin kartanopuistoon ja virkistysalueelle uusia hiekkapintaisia kävely- ja pyöräilyreittejä sekä pysäköintijärjestelyjä, jotta alueella liikkuminen sujuu tulevaisuudessakin kestävällä tavalla. Lisäksi tarkoituksena on kunnostaa Stansvikintie ja Vanhakylän kesämaja-alueella olevan polun pinta.

Reittien rakentamisen ja kunnostamisen oli tarkoitus alkaa syyskuussa 2021. Kaupunki keskeytti töiden valmistelun, koska Stansvikin kyläyhdistys ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat Uudenmaan ELY-keskukselta ja aluehallintovirastolta (AVI) töiden toimeenpanon kieltämistä.

AVI ei ole vielä antanut päätöstään yhdistysten vaatimukseen vesilain osalta. ELY-keskus hylkäsi marraskuussa yhdistysten vaatimukset omalta osaltaan. ELY:n päätöksen mukaan alueen luontoarvot on selvitetty ja otettu suunnitelmissa asianmukaisesti huomioon. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Reittien rakennus- ja kunnostustöiden aloittamisen aikataulusta ei ole varmuutta, koska asian käsittely on kesken AVI:ssa ja hallinto-oikeudessa. Kaupunki valmistautuu aloittamaan työt aikaisintaan ensi talvena (2022–2023). Työt perustuvat kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymiin suunnitelmiin.

Kesämajatoiminta alueella jatkuu

Stansvikissa sijaitsevalle Vanhakylän kesämaja-alueelle on suunniteltu uusia kesämajoja, jotka korvaavat läheiseltä Uusikylän kesämaja-alueelta purettavia rakennuksia. Uusien kesämajojen rakentamista ei ole vielä mahdollista aloittaa, koska kaikki rakennuspaikat eivät ole rakentamiskelpoisia, eikä kesämaja-alueella ole voimassa olevaa maanvuokrasopimusta Jyty Metropoli ry:n päätettyä toimintansa alueella.

Kesämajatoiminta alueella jatkuu toistaiseksi entiseen tapaan, ja kaupungin tavoitteena on neuvotella ja sopia alueen käytöstä Stansvikin kesämajalaiset ry:n kanssa.

Uusikylän kesämaja-alue sijaitsee Stansvikinkallion asemakaava-alueella, jonne on suunniteltu asuntorakentamista. Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Kaupunkiympäristölautakunta antoi asiasta 21.12.2021 lausunnon, jonka mukaisesti kaupunki edistää edelleen Uusikylän kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja-alueelle. Alueen rakentamisaikataulujen muutoksista johtuen kesämajatoiminta voi kuitenkin jatkua Uusikylässä näillä näkymin syksyyn 2023 asti. Alun perin suunnitelmana oli, että kesämajatoiminta olisi keskitetty Vanhakylään jo syksyllä 2022.

Asukastilaisuus hoito- ja kehittämissuunnitelmasta

Helsingin kaupunki laatii Stansvikin kartano- ja virkistysalueelle parhaillaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa, jossa määritellään luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet jo aiemmin laaditun puistosuunnitelman pohjalta. Suunnittelun tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti ja luonnoltaan arvokkaan kartanoympäristön ydinalueiden osittainen ennallistaminen.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmaa koskeva asukastilaisuus järjestetään näillä näkymin toukokuun loppupuolella. Tilaisuuden yksityiskohdista tiedotetaan kevään aikana Helsingin kaupunkiympäristön toimialan kanavissa ja verkko-osoitteessa hel.fi/stansvik.

Kaupunki etsii parhaillaan Stansvikin kartanon rakennuksille vuokralaista ja palveluntarjoajaa. Vuokrattavaan kokonaisuuteen kuuluu kartanon päärakennuksen lisäksi ravintola, sauna ja majoitustiloja. Tarjouksia kartanon tulevasta käytöstä otetaan vastaan 31.3.2022 klo 16 asti. Asiasta on kerrottu tarkemmin Oikotie-sivustolla.

Lisätiedot:

Tarkempaa tietoa Stansvikin kartano- ja virkistysalueen suunnitelmista: hel.fi/stansvik

Uutinen 16.9.2021: Stansvikin virkistysalueella rakennetaan reittejä

Alueen sijainti kartalla:

 

 

Kartano- ja virkistysalueelle suunnitellut uudet ja kunnostettavat reitit: