OmaStadin avulla edistetään Idän olohuoneita nuorille

Vuosaari
03. maaliskuuta 2022

Idän olohuoneet – nuorille tiloja harrastamiseen, tekemiseen, oleiluun – keräsi OmaStadin äänestyksessä kuudenneksi eniten ääniä Helsingin Itäisen suurpiirin alueella. Nuorisotilat avautuvat Puotilan uuden ala-asteen, Vuosaaren Puistopolun peruskoulun ja Vartiokylän ala-asteen tiloihin tämän tai ensi vuoden aikana. 

Idän olohuoneet kaikille nuorille -niminen ehdotus harrastustilojen lisäämisestä Helsingin itäisillä alueilla menestyi OmaStadin viime lokakuussa järjestetyssä äänestyksessä. Ehdotuksen puolesta kampanjoi laaja vapaaehtoisten verkosto Puotila- ja Vuosaari -seuroista sekä monikulttuurisesta Naapuriäiti-hankkeesta. Molemmilla kaupunginosayhdistyksillä oli kokemusta ensimmäiseltä OmaStadin -kierrokselta, joten osallistuvan budjetoinnin prosessi oli entuudestaan tuttu. Tämä helpotti asian viemistä eteenpäin.

Alueellisten äänien jakautuminen ehdotuksen osalta OmaStadin lokakuussa 2021 järjestetyssä äänestyksessä.

Olohuonetoiminta tulee jatkossa tarjoamaan nuorille mahdollisuuden osallistua harrastamista tukevaan vapaa-ajantoimintaan. Olohuoneet tulevat myöhemmin olemaan avoimia muutamana iltana viikossa myös alueiden aikuisten harrastetoimintaa varten.

Asiat etenivät yhteistyössä

Edellisellä OmaStadin kierroksella, vuosina 2019–2020, ehdotus ulkoliikuntalaitteista sai Puotilassa enemmän kannatusta kuin ehdotus Puotilan olohuoneesta. Paikalliset asukasseurat jatkoivat ratkaisun etsimistä alueen asukastilojen lisäämiseksi.

Kaupungin asiantuntijat viestivät asukasseuroille, että koulujen tilavuokrausta voisi hyödyntää OmaStadin avulla. Puotila-Seura kartoitti alueen koulujen tarpeita erillistä nuorisotilaa varten. Samalla selvitettiin myös mahdollisuutta vuokrata tiloja koulujen ulkopuoliseen käyttöön. Puotilan ala-aste, Vartiokylän ala-aste ja Puistopolun peruskoulu osoittivat kiinnostusta.

Kolme ihmistä Puotilan uuden ala-asteen rakennustyömaalla suojavarusteissa.

Samoihin aikoihin, alueellisessa työpajassa OmaStadin raksalla, neljä toisiaan täydentävää ehdotusta yhdistettiin yhdeksi: Idän Olohuoneiksi.
– Isot pyörät lähtivät pyörimään, kiteytti Mikko Sorsa Puotila-Seuran varapuheenjohtaja. 

Kokemus vaikuttamisesta voimaannutti

Järjestökumppanuudet ovat OmaStadissa tärkeitä yhdenvertaisuuden ja osallistujien moniäänisyyden varmistamiseksi. Yksi yhteistyökumppaneista on Naapuriäiti-hanke. Sen tavoitteena on ehkäistä maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymistä ja kannustaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi.

Omastadin ideointivaiheessa Naapuriäidit järjestivät 23 vieraskielisille helsinkiläisille suunnattua työpajaa kahdellatoista eri kielellä. Työpajojen ja osallistumisen tuen lisäksi Naapuriäidit tuottivat monikielistä viestintämateriaalia helsinkiläisten tavoittamiseksi.

Yksi Naapuriäitien työpajoista järjestettiin Helsingin työväenopiston maahanmuuttajien suomen kielen kurssilla, jossa lukutaidottomien maahanmuuttajien haasteet nousivat esille. Osallistujat kaipasivat vertaistukea, mahdollisuutta harrastaa ja toimia yhdessä. Syntyi ehdotus harrastustoiminnasta ja vertaistuesta iäkkäämmille, lukutaidottomille maahanmuuttajille. Tämä aloite sulautettiin myöhemmin Idän Olohuoneet -ehdotukseen, kuten toinenkin äitien riveistä kummunnut aloite kokoontumispaikoista ja edullisista harrastusmahdollisuuksista nuorille. Äänestysvaiheen aikana Naapuriäidit pystyttivät kauppa- ja kulttuurikeskuksiin pop-up OmaStadi -äänestyspisteitä kannustaen helsinkiläisiä osallistumaan kaupungin kehittämiseen.

Kaksi ihmistä esittelee kauppakeskuksen ohikulkijoille OmaStadin äänestysmateriaalia.

Naapuriäidit vapaaehtoistyöntekijän, Mounia Noskin, mukaan aluksi oli tärkeintä määritellä se, mitä tarvittiin. Sen jälkeen laadittiin toteuttamissuunnitelma. Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijä, Hope Nwosu, muistuttaa osallistamisen tärkeydestä ylipäänsä.
– Kokemus siitä, että omalla äänellä on väliä, voimaannuttaa ja lisää yhteiskunnallista aktiivisuutta, sanoo Nwosu.

Äänten jakautuminen ehdotuksen osalta OmaStadin lokakuussa 2021 järjestetyssä äänetyksessä iän ja sukupuolen mukaan.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Lue lisää:

Idän olohuoneet kaikille nuorille -ehdotus

OmaStadin seurantasivusto toteutettaville ehdotuksille

Löydä tapasi osallistua ja vaikuttaa Helsingin kehittämiseen

Naapuriäidit

Puotila-Seura

Vuosaari-Seura

Piirroskuva: Minna Alanko, Helsingin kaupungin aineistopankki.
Valokuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.
Valokuva: Carolina Bonatto.