Postipuistoon saadaan syksyllä ensimmäiset päiväkotitilat

Pasila
07. maaliskuuta 2022

Pasilan Postipuiston alueen väliaikaisen päiväkodin rakentaminen alkaa huhtikuussa.

Kahdesta rakennuksesta koostuvan kokonaisuuden ensimmäisen osan arvioidaan valmistuvan elokuussa ja toisen osan myöhemmin syksyllä. Paviljonkitilat sijoittuvat tontille, jolla sijaitsee tällä hetkellä betoniasema. Tontti vapautuu aiemmasta käytöstä maaliskuun lopussa.

Havainnekuva paviljongista.

Tilapäisen päiväkotirakennuksen rakentaminen oli valmistelussa jo syksylle 2021, mutta sopivan sijainnin löytäminen ja paviljonkirakennuksen hankinta vaativat ennakoitua enemmän selvittämistä.

Tilat tulevat ensisijaisesti alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä ala-asteikäisten oppilaiden käyttöön.

Havainnekuva paviljongista.

Koulun rakentaminen alkaa vuonna 2025

Talorakennushankkeiden rakentamisohjelman mukaan Pohjois-Pasilan uuden koulurakennuksen rakentamistyö alkaa 2025. Koulun arvioitu valmistumisaika on vuonna 2027.

Postipuiston uudessa koulussa on noin 200 päiväkotipaikkaa ja 500 koulupaikkaa. Se rakennetaan samalle tontille, jolla väliaikainen paviljonkirakennus sijaitsee. Uuden koulurakennuksen hinnaksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa.