Makasiinirannan ja Olympiarannan ympäristöhistoriallinen selvitys on valmistunut

Keskusta
09. maaliskuuta 2022

Helsingin Makasiinirannan ja Olympiarannan ympäristöstä on valmistunut selvitys, joka käsittelee alueen kehitystä Ruotsin vallan ajalta nykypäivään. Selvityksessä on kattavasti tarkasteltu eri näkökulmista alueen historiaa ja kuinka alue on muuttunut vaiheittain.

Helsingin historiallisen keskustan ydinalue liittyy kiinteästi Eteläsatamaan, sen kehitysvaiheisiin ja toiminnallisuuteen. Eteläsatama oli portti valtakunnan pääkaupunkiin aikana, jolloin meri ja laivaliikenne tarjosivat ainoat kansainväliset yhteydet Suomesta ulkomaille.

Makasiinirannan ja Olympiarannan ympäristöhistoriallinen selvitystyössä on tehty kattava sukellus alueen historiaan. Esiin on nostettu aiheita useista näkökulmista mm. kuinka rantaviivaa on muokattu ja alue on kasvanut vaiheittain, millaisia rakennuksia ja toimintoja alueella on ollut, kuinka aluetta on käytetty ja millainen merkitys Makasiinirannalla ja Olympiarannalla on ollut kulkuyhteyksiin ja matkailuun. Selvityksen kuvituksissa ja kaavioissa on tuotu esiin maiseman rakennetta, Tähtitornin vuoren ja satama-alueen roolia Helsingin kaupunkirakenteessa. Alueen rakennuskannan, muuri- ja kansirakenteiden suojelullisia rajauksia on myös analysoitu.

Koko julkaisuun voi tutustua tarkemmin verkossa.

Makasiinirantaa kehitetään kilpailun kautta

Makasiinirannan kansainvälinen laatu-ja konseptikilpailu on parhaillaan käynnissä. Kilpailu ratkeaa loppuvuodesta 2022. Lue lisää: makasiiniranta.hel.fi

 

Kuva: Näkymä Tähtitorninmäeltä Makasiininrantaan n. 1890. A.E. Rosenbröjer, Helsingin Kaupunginmuseo.