Mellunmäen metroaseman tuntumaan uutta asumista vanhan tilalle kahteen kohteeseen

Mellunkylä
17. maaliskuuta 2022
Ilmakuva Mellunkylän metroasemalta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.3. kokouksessaan kaksi kaavamuutosta, jotka tuovat uutta Mellunkylän alueelle.

Vesalassa Osoitteessa Aarteenetsijäntie 2–4 sijaitsevat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan vuokratalot on tarkoitus purkaa ja rakentaa uudet tulevaisuuden tarpeisiin paremmin vastaavat talot niiden tilalle. Talot sijaitsevat kauniin Aarrepuiston äärellä lähellä Mellunmäen metroasemaa.

Vanhat rakennukset puretaan, koska niiden laaja peruskorjaaminen ei ole kannattavaa. Uudet talot rakennetaan puusta ja niiden julkisivuissa käytetään myös puuta. Kaavassa edellytetään lisäksi viherkertoimen käyttöä ja viherkattojen rakentamista osaan rakennuksista.

Uusien rakennusten asuntotarjonta monipuolistuu. Uudisrakennuksiin tulee yhtä paljon kaupungin vuokra-asuntoja, kun purettavissa rakennuksissa tällä hetkellä on, mutta sen lisäksi niihin tulee myös asumisoikeusasuntoja.

1750 uutta asukasta metroaseman viereen

Aivan metroaseman vieressä osoitteissa Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 sijaitsevan korttelin yksityisten asunto-osakeyhtiöiden talot on niin ikään tarkoitus purkaa ja korvata uusilla. Myös näiden talojen kohdalla uuden rakentaminen on laskettu peruskorjaamista kannattavammaksi.

Uusien talojen myötä korttelissa tulee olemaan noin 1 750 asukasta enemmän kuin nykyisin. Kortteliin on tulossa sekä omistus- että vuokra-asuntoja ja perheasuntojen osuus tulee olla 45 prosenttia kerrosalasta. Maantasokerrokseen tulee liike-, toimisto-, työ- tai palvelutiloja.

Kaavassa edellytetään energiatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista tonteilla, hulevesien hallintaa, viherkertoimen käyttöä sekä viherkattojen rakentamista hulevesien pidättämiseksi.

Asuinrakennusten julkisivuissa on käytettävä joko tiiltä tai puuta, lisäksi on sallittu aurinkoenergiaa keräävien materiaalien käyttö.

Uuden rakentaminen voitaisiin mahdollisesti aloittaa jo vuonna 2023. Rakentaminen jaksottuu vaiheittain usealle vuodelle, mutta ensimmäinen rakennus voidaan aloittaa ennen vanhojen purkamista.

Korttelin uusimisen yhteydessä varaudutaan Raide-Jokeri II pikaraitiotieyhteyden rakentamiseen Mellunmäentielle.

Mellunmäki ja Vesala kuuluvat Mellunkylään joka on yksi kolmesta kaupunkiuudistusalueesta. Kaupunkiuudistus on uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on kohentaa vanhojen asuinalueiden toimivuutta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta, sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen.

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta

Kuva: Lauri Rotko