Autotalokortteliin suunnitellaan täydennysrakentamista − kerro näkemyksesi korttelin kehittämisestä!

Keskusta
11. huhtikuuta 2022

Autotalokorttelin itäisen tornin, Pohjantalon, omistaja Kiinteistöosakeyhtiö Runskivuori hakee kehittämisvarausta Kampin Autotalokorttelin takana olevalle alueelle, jolle on tarkoitus suunnitella toimitilapainotteista täydennysrakentamista. Nykyisellään n. 3000 neliön alue on pysäköintikäytössä ja katuna. Kehittämisvaraus olisi voimassa vuoden 2024 loppuun. Suunnittelu ja kehittämistyö tehdään kumppanuuskaavoituksena kaupungin kanssa.

Kehittämisvarauksen aikana on tarkoitus laatia suunnitelma siitä, miten varausaluetta voitaisiin kehittää ja täydentää rakentamisella. Tavoitteena on Autotalokorttelin käytön tehostaminen, toimivuuden parantaminen ja koko alueen elävöittäminen. Sisällöllisesti hankkeella pyritään luomaan edellytyksiä toimitilapainotteiselle lisärakentamiselle ja vahvistamaan keskustaa työpaikka-alueena yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Kehittämisvarausalueesta on laadittu kaupunkirakenteellinen ja ympäristöhistoriallinen selvitys. Selvitystyössä on arvioitu mm. alueen erillisten rakennusten roolia ja merkitystä ympäröivän kaupunkirakenteen osana ja tunnistettu erityisiä arvoja huomioon otettavaksi tulevassa suunnittelutyössä.

Kommentoi suunnitelmia 4.5. mennessä

Kaupunkilaiset voivat kertoa näkemyksensä korttelin kehittämisestä Kerro kantasi-palvelussa 4.5. asti. Hanketta esitellään tiiviisti myös keskiviikkona 27.4. osana alueellista Uutta kantakaupunkia -tilaisuutta. Tilaisuus pidetään verkossa klo 17.00 alkaen. Tilaisuuden tarkka ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.

Kaupunkilaisilta sekä alueen eri toimijoilta ja käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta varaushakemus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2022. Varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kevään 2022 aikana. Jos varaus myönnetään KOy Runskivuorelle, tulee hanke järjestämään arkkitehtuurikilpailun vuoden 2022 aikana. Kilpailuehdotukset esitellään alueen toimijoille ja käyttäjille, jonka jälkeen edetään mahdolliseen asemakaavan laadintaan. Hankkeen tavoitteena on, että alueen uusi asemakaava olisi lainvoimainen 2023, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2024. ­­­­­