Hyväntoivonpuiston eteläosan rakentaminen alkaa

Jätkäsaari
13. huhtikuuta 2022
Havainnekuvassa näkymä Länsisatamankadulta etelään kohti Ahdinallasta, jonne on suunnitteilla muun muassa uimaranta.
Uuteen puistonosaan tulee muun muassa ohjattua toimintaa tarjoava kaupungin leikkipuisto, laatikkoviljelyä sekä luonnonkivipintainen istuskeluportaikko. Rakennustyöt alkavat keväällä 2022.

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston eteläosan rakentaminen alkaa keväällä 2022. Urakka aloitetaan Länsisatamankadun yli menevän sillan tukimuurien rakentamisella. Silta saadaan paikoilleen vuonna 2023.

”Uusi oranssi silta on saman näköinen kuin Välimerenkadun ylittävä Rokkiporkkana-silta, mutta hieman suurempi”, kertoo projektinjohtaja Petra Rantalainen Helsingin kaupungilta.

Keväällä 2022 aloitetaan myös puiston pintarakennetyöt sekä viimeistellään maatäyttöjä. Puiston eteläosan suunnittelijana toimivan Rambollin suunnittelupäällikkö Aino-Kaisa Nuotio kertoo, että ulkomuodoltaan uudesta osasta tulee pohjoisosan tapaan kumpuileva ja monimuotoinen.

Suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon alueen merelliset olosuhteet.

”Tuulisuus oli yksi keskeinen suunnittelussa huomioitu asia. Puistoon luotiin tuulelta suojattuja tiloja sekä valittiin hyvin tuulta kestäviä puita ja muuta kasvillisuutta”, Nuotio kertoo.

Nuotion mukaan eteläosasta tulee kasvilajistoltaan Helsingin monipuolisin moderni puisto.

”Puistoon tulee useita erityyppisiä kasvibiotooppeja, kuten kuivan paikan kasvillisuusalueita, kerroksellinen metsäpuutarha sekä kosteikko.”

”Puistoon istutetaan hyvin tuulta kestäviä saarneja sekä noin kaksisataa muuta puu- ja pensaslajia, kuten atsaleoja ja hortensioita. Eri aikaan kukkivia perennoja on suunnitelmissa 42 000 kappaletta. Kasvillisuus on korkeampaa ja tiheämpää kortteleiden reunoilla. Merenrantaan laskevalla osuudella puiston keskiosa on avointa oleskelunurmikkoa. Tämä mahdollistaa merinäkymät jo kaukaa”, Nuotio kertoo.

Uuteen puiston osaan on tulossa tilaa kaupunkiviljelylle.

”Tarkoituksena on saada mukaan ulkopuolinen taho, kuten yhdistys laatikkoviljelytoimintaa järjestämään”, Petra Rantalainen sanoo.

Puistoon sijoitetaan Laura Könösen julkinen taideteos Ei taivasta rajana. Se koostuu kahdeksasta massiivisesta kivilohkareesta, jotka esittävät taivaan kannesta irronneita sirpaleita.

Osa teoksesta oli esillä kesällä 2021 Helsinki Biennaalissa Vallisaaressa.

Puiston eteläosaan on suunniteltu useassa tasossa oleva istuskeluportaikko, joka tehdään nykyisin rakentamisessa käytettävistä suomalaisista luonnonkivilajeista.

”Portaikossa käytetään 29 eri kivilajia, kuten Mäntsälän punamustaa graniittia ja Ylämaan vihreää graniittia. Portaikosta tulee suomalaisten rakennuskivien oppimisympäristö”, Aino-Kaisa Nuotio kertoo.

Puisto päätyy Ahdinaltaalle, johon on suunnitteilla hiekkarantainen, kaupungin ylläpitämä uimaranta. Sen soveltuvuutta uimiseen vielä selvitetään.

”Paikalla on tehty analyysejä muun muassa veden laadusta. Niissä ei ole ilmennyt esteitä uimapaikan rakentamiselle”, Rantalainen kertoo.

Hänen mukaansa kaupungin toiveissa on saada Jätkäsaareen virallinen uimapaikka.

”Sen valmistumisesta Ahdinaltaalle ei vielä ole varmuutta”, Rantalainen sanoo.

Uusi puistoalue on pituudeltaan noin puoli kilometriä ja leveydeltään 88 metriä. Pinta-ala on noin 3,7 hehtaaria. Valmistuessaan Hyväntoivonpuisto on yksi kantakaupungin suurimmista puistoista. Rambollin Nuotion mukaan jo puiston suunnittelu oli geoteknisesti hyvin haastava tehtävä.

”Kun satamakentälle lähdetään rakentamaan luontoa alusta asti, tarvitaan monenlaista osaamista. Suunnitelmissa piti huomioida muun muassa pohjarakenteet, pilaantuneet maa-alueet sekä puiston vaihtelevat maisemat. Meiltä projektiin osallistui lähes 30 suunnittelijaa”, Nuotio kertoo.

Uutta puistonosaa rakennetaan osissa yhtä aikaa reunoille tulevien talojen kanssa. Siten myös puistonosien valmistumisajankohdat riippuvat talojen rakentumisesta. Korona on aiheuttanut viivästymisiä rakennushankkeisiin myös Jätkäsaaressa.

Petra Rantalainen tietää, että alueen asukkaat odottavat puiston valmistumista innolla.

”Ajankohdasta emme ikävä kyllä uskalla vielä luvata mitään. Urakka on iso ja vie useita vuosia. Teemme parhaamme”, Rantalainen lupaa.

Havainnekuva Länsisatamankadun ylittävästä sillasta. Silta on tarkoitus asentaa vuonna 2023.

Sivuhaaraan valmistuu vesiaiheinen kaupungin leikkipuisto

Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnitelmiin kuuluu kaarevan suorakaiteen muodosta poikkeava sivuhaara, jota kutsutaan taskupuistoksi.

Kahden korttelin väliin rakentuva taskupuisto sijoittuu puiston länsipuolelle, Atlantinkadun varteen vastapäätä Bahamankatua. Taskupuistoon tulee Helsingin kaupungin ylläpitämä leikkipuisto, jonka teemana on vesi.

”Leikkipuistoon tulee muun muassa purouoma ja sen yli kulkevia siltoja sekä muita vesiteemaisia leikkivälineitä”, kertoo Aino-Kaisa Nuotio Rambollilta.

Projektinjohtaja Petra Rantalainen Helsingin kaupungilta kertoo, että tämänhetkisten suunnitelmien mukaan puistotoiminta aloitetaan vuonna 2024.

”Muita leikkipaikkoja ei puiston eteläosaan ole tulossa”, Rantalainen kertoo.

Jätkäsaaren leikkipuisto on valmistuessaan kuudes eteläisessä suurpiirissä. Yhteensä leikkipuistoja on Helsingissä yli 60. Lähin sijaitsee Ruoholahdessa kanavan varrella osoitteessa Laivapojankatu 8.

Leikkipuistoissa järjestetään avoimen varhaiskasvatuksen ohjattua toimintaa vauva- ja lapsiperheille, koululaisten iltapäivätoimintaa sekä loma-aikojen toimintaa arkisin klo 9–17.

Leikkipuistojen sisätilat, piha-alueet, leikkivälineet ja pihalelut ovat lasten ja perheiden käytössä, ulkoalueet myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi puistoissa järjestetään erilaisia ryhmiä ja kursseja lapsille, vanhemmille ja alueen pikkulapsiperheiden kanssa työskenteleville, kuten perhepäivähoitajille.

Toimintavarusteet ja -mahdollisuudet vaihtelevat puistokohtaisesti. Leikkipuistojen toiminnasta ja tilojen vuokraamisesta vastaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. 

Puistoalueiden kunnossapidosta ja leikkivälineiden turvallisuudesta huolehtii kaupunkiympäristön toimiala.
 

Lisää leikkipuistoista

Hyväntoivonpuiston sivuhaara eli niin sanottu taskupuisto näkyy havainnekuvassa vasemmalla. Kuvan alaosassa on Ahdinallas. Kuvan  yläosassa näkyy oranssi silta, joka vie Länsisatamankadun yli.

Tekstit: Pipsa Sinkko-Westerholm

Havainnekuvat: Ramboll

Juttu on julkaistu alun perin Jätkäsaari-Ruoholahti-lehdessä 13.4.2022.