Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavoja koskevat valitukset hylättiin

Uutta Helsinkiä
14. huhtikuuta 2022
Havainnekuva Malmin Lentoasemanpuiston ideakilpailun voittajatyöstä Crossing Horizons.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt 7.4.2022 asemakaavoista tehdyt valitukset.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavanmuutokset kokouksessaan 31.3.2021. Kaava-alueet mahdollistavat asuntorakentamisen noin 5000 uudelle asukkaalle Malmikentän eteläosassa. Nallenrinteestä ja Lentoasemankortteleista on tavoitteena muodostaa monimuotoinen, elävä ja vetovoimainen raitiovaunuyhteyksiin tukeutuva uusi urbaani alue. Alueelle rakennetaan mittakaavaltaan vaihtelevaa, monipuolista ja laadukasta asumista. Malmin lentoaseman rakennussuojelun kannalta merkittävimmät rakennukset, terminaali ja hangaari, sijoittuvat suunnittelualueen keskelle. Rakennukset on suojeltu kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 - merkinnöin asemakaavalla, joka on saanut lainvoiman jo vuonna 2019.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että kaavamuutoksien vaikutukset on  selvitetty riittävästi ja asioiden valmistelun voidaan katsoa täyttäneen maankäyttö- ja rakennuslain, hallintolain ja kuntalain vaatimukset. Suunnittelualue on lainvoimaisessa yleiskaavassa osoitettu pääasiassa asuinrakentamiseen ja kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.