Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava etenee valtuustoon

Myllypuro
25. huhtikuuta 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 25. huhtikuuta omalta osaltaan Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaavan ja kaavanmuutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 2 700 uudelle asukkaalle Myllypuron lounaisosaan ja Herttoniemen pohjoisosaan sijoittuvalle alueelle.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön. Uuden asuinalueen identiteettitekijä on säilyvä osa Karhumetsää.

Suunnitelma jakautuu puukerrostalosydämeen Karhukalliontien länsipuolen alavalla alueella ja sitä ympäröiviin rinnekortteleihin. Puukorttelit ovat jatkumo Puu-Myllypurosta ja ne pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä. Asuinaluetta halkoo puistokatu Karhunlanka, jonka varrella ovat tärkeimmät palvelut ja julkiset ulkotilat.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta alueelta tiiviisti rakennetuksi asuinalueeksi ja entisen Viikintien, uudelta nimeltään Karhukalliontien, linjaus muuttuu.

Lopullisen päätöksen kaavaratkaisusta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus esittää Merisataman saarten asemakaavan muutosta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle myös Merisataman saarten asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu koskee Eteläistä ja Pohjoista Uunisaarta, Liuskasaarta, Liuskaluotoa ja Sirpalesaarta sekä niiden ympärillä olevaa vesialuetta.

Kaavaratkaisun tavoitteena on kehittää saaria merkittävänä purjehdus- ja virkistyskeskuksena. Yhteydet saarille paranevat ja purjehdukselle sekä virkistykselle osoitetut alueet ovat toimivat.

Kaupungilla on strateginen tavoite kehittää kunnianhimoisesti merellistä Helsinkiä, mitä Merisataman kaavaratkaisu edesauttaa. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitukselta lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle paperittomien terveydenhuoltoa koskevan lain esitysluonnoksesta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausunnossaan kaupunginhallitus pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja kannatettavina. Helsinki on järjestänyt paperittomille ja paperittomien kaltaisessa tilanteessa oleville henkilöille terveydenhuollon palveluja hallituksen esitysluonnoksessa kuvatussa laajuudessa jo useita vuosia. Lausunnossa todetaan, että alaikäisten tavoin raskaana olevia henkilöitä voidaan pitää erityisen suojelun tarpeessa olevana ryhmänä, ja heidät voisi lisätä lakiluonnokseen.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Havainnekuva Karhunkaatajan alueesta / Kaupunkiympäristön toimiala