Postipuiston rakentamiseen liittyvät katu-urakat alkamassa Metsäläntiellä ja Veturitiellä

Pasila
28. huhtikuuta 2022

Helsingin kaupunki aloittaa kaksi Postipuiston asuinalueen rakentamiseen liittyvää katu-urakkaa Pohjois-Pasilan alueella. Töitä tehdään sekä Metsäläntiellä että Veturitiellä.

Metsäläntiellä uusitaan kunnallistekniikkaa, rakennetaan uusi hulevesiviemäri sekä uusitaan kadun pintarakenteita kävely- ja pyörätie mukaan luettuna. Urakan aikana rakennetaan Postiljooninkadun risteys sekä Postipuiston reunassa kulkevat kävely- ja pyörätiet linja-autopysäkkeineen. Metsäläntiellä töitä tehdä Kippikujan ja Veturitien sillan välisellä katuosuudella.

Työt alkavat Metsäläntiellä toukokuun alussa, ja niistä aiheutuu haittoja liikenteelle. Moottoriajoneuvojen, kuten autojen ja linja-autojen, kiertoliikenne hoidetaan kaistajärjestelyin. Kävelijät ja pyöräilijät ohjataan töiden aikana työalueen ohi väliaikaisen reitin kautta. Kulkureitit opastetaan maastossa.

Veturitiellä rakennetaan kadun reunaa, jotta jalkakäytävä on käyttövalmiina, kun alueelle muuttaa lisää asukkaita uusien talojen valmistuessa. Veturitiellä työt alkavat myöhemmin kesän aikana, arviolta kesäkuun loppupuolella. Kiertoreitit opastetaan maastossa.

Urakka-alueet kartalla

Työt parantavat rakenteilla olevan alueen infraa

Uudistukset sujuvoittavat liikkumista sekä lisäävät turvallisuutta rakenteilla olevan Postipuiston asuinalueella. Työskentelyalueet rajataan selkeästi sekä Metsäläntiellä että Veturitiellä, jotta alueilla liikkuminen on turvallista.

Rakennustöistä aiheutuu melua ja pölyä, mutta työt pyritään tekemään mahdollisimman vähin haitoin. Töitä tehdään arkisin kello 7–16 välisenä aikana. Urakoitsijana toimii Stara. Työt valmistuvat vuoden 2022 lopussa.

Pohjois-Pasilassa sijaitsevaan Postipuistoon rakentuu yli 5 000 asukkaan asuinalue. Postipuisto rajautuu pohjoisessa Metsäläntiehen, idässä Veturitiehen ja lännessä Keskuspuistoon.